Kademe nedir ne demektir? Anlamı

Basamak, aşama, derece. (askeri terim) Bir karargahın ikincil bölümleri. İleri kademe, geri kademe. Ordu donatım işlerinde, birliklerin ...

Kağıt helva nedir ne demektir? Anlamı

Kağıt helva Un ve sudan yapılmış, kağıt görünüşünde, tekerlek biçiminde kesilmiş ve arasına ince koz helva sürülmüş yassı ve gevrek bi...

Kabul nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyin varlığını, oluşunu hoş, uygun ya da kaçınılmaz görüp benimseme, ret karşıtı. Bu önerinin kabulü olanaksız. Görüşmek isteyenlerin...

Kaburga nedir ne demektir?

Kaburga kemikleri İnsanda göğüs kemiği ve omurlar ile birleşen ve göğüs kafesini meydana getiren, her iki yanda 12 tane olmak üzere t...

İzzetinefis nedir? İzzeti nefis ne demektir? Anlamı

İzzetinefis, insanın kendisine karşı olan saygısı, onur, öz saygı demektir. Vazifeden dolayı amiriniz sizi muaheze edince izzetinefsiniz inc...

İzzet nedir? İzzeti ikram ne demektir? İzzetü ikbal ile

İzzet, büyüklük, yücelik, ululuk demektir. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. (İ. ...

İzotrop nedir? İzotropi ne demektir? İzotropik Anlamı

İzotrop, fiziksel özellikleri, her yönde eş olan (madde), yönsemez. Madde hangi durumda olursa olsun, eğer nitelik farkı göstermezse buna &q...

İzotop nedir ne demektir? Anlamı

Atom sayıları (ve proton sayıları) aynı, nötron sayılarıysa farklı olduğu için kütleleri farklı çekirdeklerin birbirlerine göre durumu. At...

İzopren nedir?

İzopren İzopren petrol veya kömür katranından elde edilen ve birçok bitkide doğal olarak bulunan renksiz, uçucu ve yanıcı bir sıvıdır....

İzomorf nedir? İzomorfik ne demektir? Kısaca izomorfizm

İzomorfik şekiller İzomorf, yapı ya da yapılış özellikleri bakımından başka bir şeyle özdeş ya da benzer olan, eş biçim demektir. İzom...

İzometri nedir? İzometrik ne demektir? İzometrik Çizim Örneği

İzometrik çizim örneği Bir cismi, örneğin bir yapıyı üç boyutuyla göstermeye yarayan çizim işlemi. İzometrik izdüşüm : İzometri iş...

İzomer nedir ne demektir?

İzomer (kimya) aynı elementlerden aynı oranlarda bileşmiş ve aynı molekül ağırlığına sahip, ancak atomlarının bağlanma biçimleri değişiklik...