İzomorf nedir? İzomorfik ne demektir? Kısaca izomorfizm


İzomorfik şekiller
İzomorf, yapı yada yapılış özellikleri bakımından başka bir şeyle özdeş yada benzer olan, eş biçim demektir. İzomorf yapılar görünüm açısından birbirinin tıpatıp aynısı olmak zorunda değildir. Örneğin resimdeki izomorf şekiller birbirlerinin aynısı olmamalarına rağmen, her şekilde 1'den 2'iye, 2'den 3'e, 3'den 4'e ve 4'den 1'e bağlantı vardır.

  • İzomorfik: Eş biçimli.
  • İzomorfizm: Eş biçimlilik, eş biçimcilik.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.