İzomorf nedir? İzomorfik ne demektir? Kısaca izomorfizm

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İzomorfik şekil örnekleri
İzomorfik şekiller
İzomorf, yapı ya da yapılış özellikleri bakımından başka bir şeyle özdeş ya da benzer olan, eş biçim demektir. İzomorf yapılar görünüm açısından birbirinin tıpatıp aynısı olmak zorunda değildir. Örneğin resimdeki izomorf şekiller birbirlerinin aynısı olmamalarına rağmen, her şekilde 1'den 2'iye, 2'den 3'e, 3'den 4'e ve 4'den 1'e bağlantı vardır.

  • İzomorfik: Eş biçimli.
  • İzomorfizm: Eş biçimlilik, eş biçimcilik.
( 0 soru/yorum )