Rantabl nedir ne demektir? Anlamı

Rantabl, gelirli, kazanç getiren, kazançlı. Hazineler kıymetinde bir sermaye vermiş, bu sermayeyi rantabl kullanabilmenin yolunu da gösterd...

Paraboloit nedir ne demektir?

Paraboloit (matematik) bir parabolün kendi ekseni çevresinde döndürülmesiyle ortaya çıkan yüzey ya da cisim. İki koordinat düzlemine para...

Oktrua nedir ne demektir? Anlamı

Kimi şeylerden, bir kente girerken alınan vergi; kapı parası, ayakbastı parası, toprak bastı parası. Oktrua vergisi, ticaret amacıyla şehi...

Oksalik nedir? Oksalik Asit

Oksalik asit Oksalik (kimya) veya oksalik asit, ekşi yonca, kuzukulağı, domates, ıspanakta da ve daha başka bitkilerde bulunan, yapay...

Nasrani nedir ne demektir? Anlamı

İsa aleyhisselam'ın doğduğu Nasıra köyünden olan demektir. Hristiyan, İsevi. İsa aleyhisselam'ın bildirdiği Nasranilik ile göğe yü...

Navlun nedir ne demektir? Anlamı

Gemi kirası, taşıyıcı tarafından gemiye yüklenecek mal için istenen ücret. Yolcuların verdiği vapur parası. Dış ticarette bir yerden başk...

Nedim nedir ne demektir? Anlamı

Arkadaş, yakın dost. Eskiden büyük kişileri veya yüksek mevkideki kişileri fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse. Osmanlı padişahlarının öz...

Nazenin nedir ne demektir? Anlamı

Narin, ince yapılı. "Lale, çemen ülkesinin utangaç ve çekingen sultanı olup tacını jalelerden alan bir nazenin çiçektir." (Z. Yıl...

Natürmort nedir ne demektir? Anlamı

Natürmort tablo Natürmort, (Latince) konusu, koparılmış çiçek, yemiş, avlanmış hayvan, vazo, kitap gibi hareketsiz ya da cansız varl...

Kalastra nedir ne demektir? Anlamı

(deniz) Gemilerde cankurtaran filikaları vb. küçük su araçlarını düzgünce sabitleyerek oturtmak için güvertelerde, kalın kütüklerden yapıl...

Açıt nedir ne demektir? Anlamı

Kapı ve pencere gibi, yapılardaki bölümlerin kanatlarla kapanan parçaları, kapı ya da pencere boşluğu. Bir duvarda bırakılan kemerleme, ka...

Velayet nedir ne demektir? Anlamı

Velilik. Mahkeme, çocuğun velayetini annesine verdi. İstesin ya da istemesin başkasının hakkında bir velinin sözünün geçerli olması. Velay...

Velayetname nedir ne demektir? Anlamı

Tarikat ileri gelenlerinin menkıbeleşmiş hayatlarından söz eden kitap. Velayetname Divan Edebiyatında evliyaların hayatını anlatan nesirle...

Uzanım nedir ne demektir? Anlamı

Gökbilimde uzanım Nitelik, özellik, ölçü, boyut. "Bozuk" sözcüğü "para" sözcüğünün anlam uzanımı içinde olduğunda...

Vejetasyon nedir ne demektir? Anlamı

Vejetasyon, genel olarak ya da belli bir bölgenin bitki örtüsü. (mecazi) Pasif ve boş varoluş. (hekimlik) Burnun arkasında yer alan len...

Uzam nedir ne demektir? Anlamı

(matematik, felsefe) Bir şeyin uzayda kapladığı alan, vüsat Algılanan nesnelerin temel niteliği. Ölçülebilen uzay. Uzaya göre uzam, zama...

Zıpka nedir ne demektir? Anlamı

Zıpka Zıpka, Karadeniz bölgesinde giyilen dar parçalı potur (arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir tür pantolon). Karadeniz&...

Zımnında nedir ne demektir? Anlamı

Zımnında, (Arapça, Eskimiştir) dolayısıyla, için anlamlarında kullanılmaktadır. "Eğer bu komisyona biz hükümet tarafından hukuk-ı mill...

Zıypak nedir ne demektir? Anlamı

Zıypak, (halk dilinde) üzerine basıldığında kayan, kaygan. Ayaklarım kah bir çukura giriyor, kah bir taşa çarpıyor, kah karpuz kavun kabukl...

Zımni nedir ne demektir? Anlamı

Bir sözün açık olmayan anlamı ya da içeriği. Bu sözün zımni anlamı şudur. Kapalı olarak yapılan veya söylenen, dolayısıyla anlatılan, kapa...

Zebanzet nedir ne demektir? Anlamı

Kullanılması yaygınlaşmış olan, dillerde dolaşan, söylenegelen (söz), pelesenk. Milli vezne müracaat edilince kelimelerin hep çok zebanzet o...

Zefir nedir ne demektir? Anlamı

Zefir kumaş En çok gömlek ve erkek çamaşırı yapmakta kullanılan, çizgili, ince bir pamuklu kumaş. Zefir, çoğunlukla bezayağı örgüde, ince i...

Zebun nedir ne demektir? Anlamı

Argın, düşkün, zayıf, yenik. Güçsüz, zayıf, aciz Zebunu olmak : (deyiminin anlamı) Sevdalanmak, aşırı derecede gönül kaptırmış olmak...

Leh nedir ne demektir? Anlamı

Leh genellikle ad tamlaması belirtileni biçiminde kullanılır ve "birinden ya da bir şeyden yana olma" anlamına gelir. Aleyh zıt a...

Vazıh nedir ne demektir? Anlamı

Açlık, aydınlık, belli. Anlamı çok açık (söz ve yazı). İkbal, şiirlerindeki tasvirlerinde yeterince anlaşılır olmaya çalışmıştır. O'na...

Vantrilok nedir ne demektir? Anlamı

Vantrilok ve kuklası Vantrilok, ağzını hiç oynatmadan, başkası söylüyormuş gibi ya da ses başka yerden geliyormuş gibi konuşma beceris...

Üvez nedir ne demektir? Anlamı

Üvez Üvez, (botanik) Gülgillerden, orta boylu bir ağaç cinsi ve bunun muşmulaya benzeyen yemişi. Başlıca türleri kuş üvezi, bahçe üv...

Üvendire nedir ne demektir? Anlamı

Üvendire Üvendire, çifte sürülen öküzleri dürterek yürümelerini sağlamada kullanılan ucuna sivri demir çakılmış uzun değnek veya sopad...