Rant nedir? Rant sağlamak ne demektir? Anlamı

Rant, (iktisat) Toprağın ya da bir işe yatırılmış sermayenin düzenli geliri. Gayrimenkul kirası. Getirim. İddiası üzerinden siyasi rant ...

Rantabl nedir ne demektir? Anlamı

Rantabl, gelirli, kazanç getiren, kazançlı. Hazineler kıymetinde bir sermaye vermiş, bu sermayeyi rantabl kullanabilmenin yolunu da gösterd...

Parlamentarizm nedir? Parlamenter sistem ne demektir? Anlamları

Parlamenter sistem ya da parlamentarizm yasamanın parlamentoya ait olduğu, yürütmenin de parlamentonun denetiminde olduğu sistemdir. Türkiy...

Parlamenter nedir ne demektir? Anlamı

Parlamento üyesi, milletvekili. Eski bir parlamenter. Parlamentoya dayanan, parlamentoyla ilgili. Parlamenter monarşilerde ve parlamenter ...

Parlamento nedir ne demektir? Anlamı

Parlamento - TBMM Parlamento, isim kökeni İtalyanca olup yasama gücüne ve yetkisine sahip meclis veya meclislerdir. Başlıca görevi y...

Paraboloit nedir ne demektir?

Paraboloit (matematik) bir parabolün kendi ekseni çevresinde döndürülmesiyle ortaya çıkan yüzey ya da cisim. İki koordinat düzlemine para...

Oktrua nedir ne demektir? Anlamı

Kimi şeylerden, bir kente girerken alınan vergi; kapı parası, ayakbastı parası, toprak bastı parası. Oktrua vergisi, ticaret amacıyla şehi...

Oksalik nedir? Oksalik Asit

Oksalik asit Oksalik (kimya) veya oksalik asit, ekşi yonca, kuzukulağı, domates, ıspanakta da ve daha başka bitkilerde bulunan, yapay...

Nasrani nedir ne demektir? Anlamı

İsa aleyhisselam'ın doğduğu Nasıra köyünden olan demektir. Hristiyan, İsevi. İsa aleyhisselam'ın bildirdiği Nasranilik ile göğe yü...

Navlun nedir ne demektir? Anlamı

Gemi kirası, taşıyıcı tarafından gemiye yüklenecek mal için istenen ücret. Yolcuların verdiği vapur parası. Dış ticarette bir yerden başk...

Nedim nedir ne demektir? Anlamı

Arkadaş, yakın dost. Eskiden büyük kişileri veya yüksek mevkideki kişileri fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse. Osmanlı padişahlarının öz...

Küsküt nedir ne demektir? Küsküt Otu

Küsküt otu Küsküt (botanik) kahkaha çiçeğigillerden, saçı andıran uzun saplarıyla bitkilere sarılarak sarıldığı bitkiyi sömüren, efla...

Nazenin nedir ne demektir? Anlamı

Narin, ince yapılı. "Lale, çemen ülkesinin utangaç ve çekingen sultanı olup tacını jalelerden alan bir nazenin çiçektir." (Z. Yıl...

Mahlas nedir? Mahlas beyti ne demektir? Anlamları ve Örnekler

Mahlas, (edebiyat) ozanların yapıtlarında kullandıkları takma addır. Örneğin Cihan Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman şiirlerinde Muhibbi mah...
1 Yorum

Natürmort nedir ne demektir? Anlamı

Natürmort tablo Natürmort, (Latince) konusu, koparılmış çiçek, yemiş, avlanmış hayvan, vazo, kitap gibi hareketsiz ya da cansız varl...

Laterit nedir? Laterit toprak ne demektir? Anlamı

Laterit toprak Laterit, (yer bilim) adını Latince "tuğla" demek olan "later"den alan, alüminyum ve demir oksitler...

Mahdum nedir? Mahdumları ne demektir? Anlamı

Mahdum, eskiden nezaket gereği "oğul", "erkek evlat" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bu, "oğlum" hitabıyl...

Kalastra nedir ne demektir? Anlamı

(deniz) Gemilerde cankurtaran filikaları vb. küçük su araçlarını düzgünce sabitleyerek oturtmak için güvertelerde, kalın kütüklerden yapıl...

Açıt nedir ne demektir? Anlamı

Kapı ve pencere gibi, yapılardaki bölümlerin kanatlarla kapanan parçaları, kapı ya da pencere boşluğu. Bir duvarda bırakılan kemerleme, ka...

Adamsendeci nedir? Adam sendeci ne demektir? Adam sendecilik anlamı

Tutumuna, davranışına gerekli özeni göstermeyen, umursamaz. İlişki ve davranışlarında umursamazlık gösterme, muhataplarını ciddiye almama ...

Veraset nedir? Veraset ilamı ne demektir? Anlamları

Katılım, soyaçekim. Mirasta hak sahibi olma. Bir kimsenin vefatı (ölümü) üzerine mevcut mal varlığının kanuni varislerine (mirasçılarına)...

Velayet nedir ne demektir? Anlamı

Velilik. Mahkeme, çocuğun velayetini annesine verdi. İstesin ya da istemesin başkasının hakkında bir velinin sözünün geçerli olması. Velay...

Velayetname nedir ne demektir? Anlamı

Tarikat ileri gelenlerinin menkıbeleşmiş hayatlarından söz eden kitap. Velayetname Divan Edebiyatında evliyaların hayatını anlatan nesirle...

Veto nedir? Veto etmek ne demektir? Anlamı

Veto Veto, (Latince) "Karşı gelirim" demek olup bir önerme ya da yasanın yürürlüğe konulmasını geri çevirme anlamına gelir...

Velev nedir? Velev ki ne demektir? Anlamı

İster, isterse, olsa da, kaldı ki, hatta, "-hadi diyelim öyle oldu" anlamlarında kullanılır. Örnek cümleler: Ey Müslüman kad...

Veryansın nedir? Veryansın etmek ne demektir? Anlamı

Acımadan (bir şeyi kullanmak), sonucunu düşünmeden yok etmek, düşünmeden bol bol harcamak ya da sakınmadan söylemek anlamlarına gelen veryan...

Uzluk nedir? El uzluğu ne demektir? Anlamı

Uzluk, ustalık, işinin eri olma durumu, beceriklilik demektir. Hazakat, ehliyet eş anlamları. Resim, yüzyıllar boyu bir el uzluğu olarak tan...

Uzanım nedir ne demektir? Anlamı

Uzanım (fizik) Genlik. (gökbilimi) Gezegen-Dünya-Güneş üçlüsünün oluşturduğu açı; Dünya'dan gezegene ve Güneş'e bakan iki ...

Vejetasyon nedir ne demektir? Anlamı

Vejetasyon, genel olarak ya da belli bir bölgenin bitki örtüsü. (mecazi) Pasif ve boş varoluş. (hekimlik) Burnun arkasında yer alan len...

Uzam nedir ne demektir? Anlamı

(matematik, felsefe) Bir şeyin uzayda kapladığı alan, vüsat Algılanan nesnelerin temel niteliği. Ölçülebilen uzay. Uzaya göre uzam, zama...

Zıpka nedir ne demektir? Anlamı

Zıpka Zıpka, Karadeniz bölgesinde giyilen dar parçalı potur (arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir tür pantolon). Karadeniz&...

Zımnında nedir ne demektir? Anlamı

Zımnında, (Arapça, Eskimiştir) dolayısıyla, için anlamlarında kullanılmaktadır. "Eğer bu komisyona biz hükümet tarafından hukuk-ı mill...

Zıypak nedir ne demektir? Anlamı

Zıypak, (halk dilinde) üzerine basıldığında kayan, kaygan. Ayaklarım kah bir çukura giriyor, kah bir taşa çarpıyor, kah karpuz kavun kabukl...

Zımni nedir ne demektir? Anlamı

Bir sözün açık olmayan anlamı ya da içeriği. Bu sözün zımni anlamı şudur. Kapalı olarak yapılan veya söylenen, dolayısıyla anlatılan, kapa...

Zebanzet nedir ne demektir? Anlamı

Söylenen, söylenir olan. Yaygın ve herkes tarafından kullanılan (söz). Binaen alazalik Tarih-i Cevret'in dahi tarz-ı tersil üzere ve l...

Zefir nedir ne demektir? Anlamı

En çok gömlek ve erkek çamaşırı yapmakta kullanılan, çizgili, ince bir pamuklu kumaş. Soluk verme. Alimlerin ifadesine göre "şehiyk&q...

Zebun nedir ne demektir? Anlamı

Argın, düşkün, zayıf, yenik. Güçsüz, zayıf, aciz Zebunu olmak : (deyiminin anlamı) Sevdalanmak, aşırı derecede gönül kaptırmış olmak...

Kakavan nedir? Kakavanlık ne demektir? Anlamları

Kendini bir şey sanan, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz. Edebiyatta güzellik üstüne, nitelik üstüne söylediğiniz her şey geçersiz hale gelmişt...
1 Yorum

Leh nedir ne demektir? Anlamı

Leh genellikle ad tamlaması belirtileni biçiminde kullanılır ve "birinden ya da bir şeyden yana olma" anlamına gelir. Aleyh zıt a...

Vazıh nedir ne demektir? Anlamı

Açlık, aydınlık, belli. Anlamı çok açık (söz ve yazı). İkbal, şiirlerindeki tasvirlerinde yeterince anlaşılır olmaya çalışmıştır. O'na...

Yal nedir? Yal gibi ne demektir? Anlamı

Yal Yal, genellikle inek gibi büyükbaş hayvanlara, kimi zamanda çoban köpeklerine yedirilmek için un ve kepeğin az tuzla sıcak su içi...

Yalıyar nedir ne demektir? Anlamı

Yalıyar (coğrafya) , deniz kıyısında bulunan dik ve yüksek yar. Deniz ve göllerin kenarlarında bulunan ve dalga aşındırmasına bağlı olarak...

Varit nedir? Varit olmak ne demektir? Anlamları

Varit, olabileceği düşünülen ya da beklenen demektir. Ama bu ihtimal hepinizin inkırazından sonra varit olacaktır. (Y. Bahadıroğlu) Vari...

Vantrilok nedir ne demektir? Anlamı

Vantrilok ve kuklası Vantrilok, ağzını hiç oynatmadan, başkası söylüyormuş gibi ya da ses başka yerden geliyormuş gibi konuşma beceris...

Üvez nedir ne demektir? Anlamı

Üvez Üvez, (botanik) Gülgillerden, orta boylu bir ağaç cinsi ve bunun muşmulaya benzeyen yemişi. Başlıca türleri kuş üvezi, bahçe üv...

Üvendire nedir ne demektir? Anlamı

Üvendire Üvendire, çifte sürülen öküzleri dürterek yürümelerini sağlamada kullanılan ucuna sivri demir çakılmış uzun değnek veya sopad...