Velayet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Velilik.
    Mahkeme, çocuğun velayetini annesine verdi.
  2. İstesin ya da istemesin başkasının hakkında bir velinin sözünün geçerli olması.
    Velayeti altına girmek.
  3. Sevmek, sahip çıkmak, yardım ve idare etmek.
  4. (din) Velilik, ermişlik, Allah dostu olmak, dostluk, sadakat.
  5. (hukuk) Bir başkasına sözünü geçirmek onun üzerinde egemenlik ve otorite kurmak yetkisidir. Geniş anlamda velayet; küçüklerin, bazı durumlarda da ergin kısıtlı çocukların kişiliklerinin ve mallarının korumasıyla, onların temsili konusunda ana babanın sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin tümünü ifade etmektedir.
( 0 soru/yorum )