Veto nedir? Veto etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Cumhurbaşkanlığı forsu üzerine çapraz olarak yazılmış veto sözcüğü
Veto
  1. Veto, (Latince) "Karşı gelirim" demek olup bir önerme ya da yasanın yürürlüğe konulmasını geri çevirme anlamına gelir.
  2. Reddetmek, kabul etmemek.


  • Veto etmek:
    1. Bir öneri ya da yasanın yürürlüğe konulmasını engellemek, geri çevirmek.
    2. Meclis tarafından onaylanan yasaların cumhurbaşkanı tarafından imzalanmaması, reddedilmesi ve ikinci defa mecliste görüşmeye sunulma olayı.
( 0 soru/yorum )