Parlamentarizm nedir? Parlamenter sistem ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Parlamenter sistem ya da parlamentarizm yasamanın parlamentoya ait olduğu, yürütmenin de parlamentonun denetiminde olduğu sistemdir.
    Türkiye parlamenter bir ülkedir.
  2. Hükümet üyelerinin seçim sonucu kurulmuş yasama meclisine karşı ortaklaşa sorumlu oldukları siyasal sistem.
    Esas görev ve yetkiler parlamenter sistem içerisinde hükümete aittir.
  3. Halkın oylarıyla seçilen parlamenterlerin yani milletvekillerinin bir meclis çatısı altında, yasama haklarını kullandıkları sistem.
    Aksayan yanlarına rağmen, Türkiye tarihindeki en uzun soluklu parlamentarizm deneyimidir.
( 0 soru/yorum )