Velayetname nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Tarikat ileri gelenlerinin menkıbeleşmiş hayatlarından söz eden kitap.
  2. Velayetname Divan Edebiyatında evliyaların hayatını anlatan nesirlere denir.

Örnek:

  • Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi: Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli 15. yüzyılda yazılmış, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında menkıbe türü bir eserdir.
  • Sarı Saltuk Velayetnamesi
( 0 soru/yorum )