Navlun nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gemi kirası, taşıyıcı tarafından gemiye yüklenecek mal için istenen ücret.
  2. Yolcuların verdiği vapur parası.
  3. Dış ticarette bir yerden başka bir yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü ve taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret.
  4. (deniz hukuku) Taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yüklendiği sözleşme. kaynak
( 0 soru/yorum )