Veraset nedir? Veraset ilamı ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: 1.10.14 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Katılım, soyaçekim.
  2. Mirasta hak sahibi olma.
  3. Bir kimsenin vefatı (ölümü) üzerine mevcut mal varlığının kanuni varislerine (mirasçılarına) intikal etmesi.


  • Veraset ilamı: (hukuk) Ölen bir kimsenin varislerince mahkemeye başvurularak çıkartılan ve varislerin kimliğini yani mirasçı olduklarını gösteren belge. Ölen kişinin mal varlığı üzerinde mirasçıların herhangi bir tasarrufta ve işlemde bulunabilmeleri için "veraset ilamı" ile mirasçı olduklarını belgelemeleri gerekir.
( 0 soru/yorum )