Menderes nedir ne demektir? Anlamı

Menderes (coğrafya) Dışbükey kıyının aşınması ve içbükey kıyıda oluşan yığışım özellikleriyle bilinen, akarsuyun çizdiği dolambaçlı ...

Menajer nedir? Menajerlik ne demektir? Anlamı

Menajer Yönetici. Bir sporcunun veya sanatçının randevularını, çalışmalarını organize eden, sözleşmelere vekaleten imza atabilen, me...

Memur nedir ne demektir? Anlamı

Memur Devlet hizmetinde aylık maaş ile çalışan kimse, görevli. "Evet," diye yanıtlarken, kaymakamlıktan resmi işlemler için...

Memnun nedir? Memnun olmak ne demektir? Anlamları

Herhangi bir olaydan ya da durumdan ötürü sevinç ve mutluluk duyarak onu hoş karşılayan, hoşnut. Bütün yüzünü memnun bir tebessüm kapladı. ...

Memnu nedir ne demektir? Anlamı

Yasak, yasak edilmiş, men edilmiş. Memnu olmak: Yasaklanmak. "İnsan ise memnu olan şeye düşkündür." (İlgili cümle kaynağı: B. ...

Memba nedir ne demektir? Anlamı

Kaynak, pınar. Yerlerini ezbere bildiğim sokak çeşmelerinden, kaynağı Uludağ'dan aktığını bildiğim memba suyundan kana kana içerdim. (İ...

Melul nedir? Melül melül bakmak ne demektir? Anlamı

Üzgün. Boynu bükük, zavallı bir biçimde. Yorgundu ve duvarın dibine çömelmiş, hüzünlü, çevresi morarmış haleli derin gözleriyle mahzun, me...

Meltem nedir ne demektir? Anlamı

Meltem (coğrafya) hafif rüzgarlar içinde kullanılmakta birlikte, daha çok yazın kıyılarda ve vadilerde esen günlük çevrimsel rüzgarlara ve...

Melon nedir ne demektir? Anlamı

Melon şapka Tepesi yuvarlak, kenarları sert, bir çeşit erkek şapkası. Şapka inkılabı yapıldığı zaman, bütün memurlara melon şapka alm...

Melodram nedir ne demektir? Anlamı

Melodram tiyatro (tiyatro) Aksiyonu ve duygusal etkiyi güçlendirmek amacıyla konuşma ve sözün, ona eşlik eden müzikle birleştiği anl...

Melodi nedir? Melodik ne demektir? Anlamı

Melodi Ezgi. Belli bir duyguyu yansıtması için belli bir kurala göre notaların yan yana getirilmesiyle oluşturulan, kulağa hoş gelen...

Melik ve Melike nedir ne demektir? Anlamı

Yüce Allah'ın isimlerinden biridir. El-Melik: Bütün kainatın tek gerçek sahibi ve mutlak hükümdarı demektir. Padişah, hükümdar, hakan,...

Melez nedir ne demektir? Anlamı

Melez bebek Değişik ırktan ana babadan doğmuş olan, kanı karışık (kimse). Çerkez bir baba, Türkmen bir annenin melez çocuğu olarak bu...

Menengiç nedir ne demektir? Anlamı

Menengiç Sakız ağacıgillerden, Güneydoğu Anadolu bölgesine özgü yaprak döken Fıstık Familyasından bir çalı türü, çitlembik. Meyveleri ...

Meleme nedir? Melemek ne demektir? Anlamları

Koyun, kuzu, koç ya da keçi sesi. Arkasından koyunların meleme seslerini duyuyordu. (İlgili cümle kaynağı: Ü. Turan) (halk dilinde) Becer...

Melek otu nedir?

Melek otu çiçeği Melek otu, maydanozgillerden, çiçekleri yeşilimtırak beyaz, hoş kokulu, su kenarlarında, ormanlardaki ağaçsız olanlar...

Melek nedir ne demektir? Anlamı

Tasviri Melek Resmi Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun. (F...

Melek balığı nedir?

Beyaz melek balığı Melek Balığı, çiklitgiller familyasından 7 - 14 cm uzunluğunda, basık ve üçgen vücutlu, uzun yüzgeçli, ortalama 10 ...

Meleke nedir ne demektir? Anlamı

İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, yeti. Onun içindir ki, günaha giren kimse, “bütün ruhi meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim e...

Melas nedir ne demektir? Anlamı

Melas Melas, pancar ve şeker kamışı ezmesinden yapılan, alkol, maya üretiminde ve gübre biçiminde kullanılan, billurlaşan şeker alındı...

Melankoli nedir? Melankolik ne demektir? Anlamları

Melankoli Ruhça ve bedence çöküntü, içine kapanıklık, dış dünyaya karşı ruhsal ve fiziksel ilgisizlik ve genel bir suçluluk duygusuyl...

Melamin nedir ne demektir? Anlamı

Melamin tabak ve kase Melamin (kimya) siyanamit moleküllerinin 150 °C'de kristalleşerek sertleşmesiyle oluşan ve preste biçimlen...

Melal nedir? Melal duymak ne demektir? Anlamları

Can sıkıntısı, usanç. Üzüntü, hüzün, dert. Melal duymak: Üzüntülü olmak, dertlenmek. "Her zaman, doğduğu, çocukluğunu geçirdiği...