Memba nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kaynak, pınar: Yerlerini ezbere bildiğim sokak çeşmelerinden, kaynağı Uludağ'dan aktığını bildiğim memba suyundan kana kana içerdim. (İlgili cümle kaynağı: A. F. Bak)
  2. (mecazi) Köken, bir şeyin çıktığı yer: Zahire inanmak ne işe yarar / İşin memba'ını öğrenmek gerek...


  • Memba suyu: Yerden fışkıran su, kaynak suyu.
( 0 soru/yorum )