Teneşir nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Teneşir Üzerinde ölmüş kişilerin yıkandığı tahta, sac, taş, mermer gibi çeşitli malzemelerden yapılan kerevet, salacak. Beyaz bir vücu...

Telve nedir ne demektir? Anlamı

Telve Kahve içildikten sonra fincanın dibinde arta kalan kahve birikintisine telve denir. Telvesi fincanın dibinde kalan tek kahve çeş...

Telli turna nedir? Telli turna Kuşu

Telli turna Telliturna, turnagillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan 85 cm boyunda, başı, kanat uçları ve göğsü siyah u...

Tellal nedir? Tellallık ne demektir? Kısaca anlamı

Tellal Bir şeyin satılacağını ya da herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse. Eski Osmanlı&...

Tellak nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tellak (Resim: Erdem Yener) Çarşı hamamlarında hamama gelen müşterileri keseleyip yıkama işini yapan görevli, yıkayıcı. Derken tella...

Telgraf nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Telgrafta telgraf sözcüğünün yazılması Telgraf, bir elektrik devresinin açılıp kapatılmasıyla oluşturulan kısa ve uzun sinyallere kar...

Teleskopik ne demektir? Anlamı

Teleskopik dürbün Teleskop yardımıyla yapılan. İlk teleskopik gözlemler Galileo tarafından 1610'da yapılmıştır... Ancak teleskop...

Teleskop nedir ne demektir? Kısaca çeşitleri

Teleskop Teleskop, uzak gök cisimlerinden gelen ışınımın bir noktada odaklanması sonucunda gök cisimlerinin daha parlak daha büyük ve ...

Telemetri nedir ne demektir? Telemetri ne işe yarar?

Telemetri Ölçümle alınan verilerin ölçülen yerden uzak bir noktaya aktarımı, uzaktan ölçme. Bir tesisi, bir sistemi, bir makineyi, bi...

Telemetre nedir ne demektir? Telemetre ne işe yarar?

Lazer ışını ile mesafe ölçen bir telemetre Herhangi bir yerdeki noktayla gözlemci arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan aygıt, uzaklık...

Teleks nedir ne demektir? Telem ne işe yarar?

1970'li yıllarda bir teleks operatörü telem ile yazı gönderirken Eskiden kullanılan uzaktan yazı yazdırma tekniği, uzyazım. Tele...

Telesiyej nedir ne demektir? Anlamı

Telesiyej Genellikle kayak bölgelerinde kurulan ve kayakçıları, kayak takımlarını çözmeksizin yüksek noktalara çıkarmaya yarayan, kabl...

Teleferik nedir ne demektir? Anlamı

Teleferik Teleferik, birbirinden uzak iki yer arasında havadan çekilmiş halatlar üzerine asılı bir vaziyette hareket eden kabinleriyle...

Telef nedir? Telef olmak ve etmek ne demektir? Anlamları

Yok etme, mahvetme. Öyle bir çalış ki Rab olsun hedef / Etme nefis için imanı telef!.. (M. N. Bursalı) Boş yere harcama, yıpratma. Şayet ö...

Tela nedir ne demektir? Tela kısaca ne işe yarar?

Bir ceketin yapısındaki çeşitli telalar Tela, ceket, smokin, frak, gömlek vb. gibi giysilerde ön yüzün, yakanın, manşetin ya da giysid...

Tel nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bakır tel Türlü madenlerden çeşitli işlerde kullanılmak üzere çekilen, eğilip bükülebilen, ince ve uzun düzgün çaplı silindirik nesne...

Teksir nedir ne demektir? Anlamı

Teksir makinesi Çoğaltma, artırma, sayısını birden fazla yapma. Çoğaltılarak elde edilen yazı. Bir belgenin teksiri, bu belgeyi orij...

Tekne nedir ne demektir? Anlamı

Tekne Bir tür küçük deniz taşıtı. Tekne, lacivert suların üstünde, kabaran dalgaların arasında hızla yol alıyordu. (İlgili cümle kayn...

Teftiş nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Teftiş Bir işin veya görevin gereğince yapılıp yapılmadığını öğrenmek amacıyla yapılan denetimdir. Teftiş, genel olarak işlerin iyi yü...

Tefrika nedir ne demektir? Anlamı

Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi. Çevrilen bu romanların çoğu piyasaya önce gazetelerde tefrika ed...

Tefecilik nedir? Tefeci ne demektir? Kısaca anlamı

Tefecilik Tefeci, gizlice el altından ihtiyacı olanlara yüksek faizle borç para veren gerçek kişidir. Türk Ceza Kanununun 241. maddesi...

Teflon nedir ne demektir?

Teflon kaplama katmanı Teflon belirli bir kimyasal veya ürün adı değildir. Teflon, 1938'de DuPont kimya şirketi tarafından tesadüf...

Tef nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tef Tef, daire şeklinde olup yaklaşık 30 cm çapında, 5 cm kalınlığında, üzerinde zilleri olan kasnağa geçirilmiş deriden (kursak zarın...

Tayfa nedir ne demektir? Anlamı

Tayfa Bir gemide bulunan, geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde eğitim ve yeteneklerine göre çeşitli işlerde çalışan, genel ...

Tayf nedir ne demektir? Anlamı

Bir prizmadan geçen ışık demetinin renk tayfı oluşturması Tayf fizikte, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer ...

Tay nedir ne demektir? Anlamı

Sevimli bir tay Üç yaşına kadar at yavrusu. Daha yaşını doldurmamış kısa yeleli bir tay fırladı bir çitin ardından, orada sürüyle atı...

Tav nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısı, nem gibi durum. Demir tavında dövülür. (deyim) Hayvanlarda besili olma durumu, semizlik. (me...

Tasma nedir ne demektir? Anlamı

Köpekleri kurt saldırılarına karşı koruyan çivili-dikenli tasma Kedi köpek gibi bazı evcil hayvanların boynuna takılan, bu hayvanlar...

Taret nedir ne demektir? Anlamı

Taret Taret, gemilerde, tanklarda ve kalelerde topun makine bölümünü ve topçu personeli koruyacak biçimde yapılmış hareketli ve zırhlı...

Tapan nedir ne demektir? Tapan ne işe yarar?

Tapan Tapan (veya sürgü), tarlaya atılan tohumu örtmek ve toprağı düzlemek için eskiden bir hayvana günümüzde bir traktöre bağlanıp çe...

Tapa nedir ne demektir? Tapa ne işe yarar?

Demir kör tapa Şişe gibi dar ağızlı şeyleri kapamak için kullanılan konik ya da silindir biçiminde mantar, lastik, ağaç, plastik, mad...

Tanker nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tanker tır Deposunda (tankında), petrol, benzin, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gibi akaryakıt ürünleriyle birlikte sanayi ile ilgili ...

Tank nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Milli Tankımız Altay Kalın ve ağır bir zırh ile korunan, tareti üzerindeki topu sayesinde yüksek ateş gücüne sahip ve paletleri ile h...

Tanık nedir ne demektir? Anlamı

Tanık Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit (hukuk) Bir duruşmada, bir yargı ya da soruşturma kurulu önünde bild...

Tandır nedir ne demektir? Anlamı

Tandır fırını Yere yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 60 cm çapında kuyu kazılıp yan çeperleri tuğla ya da taş ile örülerek yapılan b...

Tan nedir? Tan yeri ne demektir? Anlamı

Tan yerinin ağarması Tan, güneş doğmadan önceki alaca karanlık zamanıdır. Tan yeri ise güneşin doğacağı yerin ufukta hafifçe aydınlanı...
1 Yorum

Tampon nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Bir otomobilin ön tamponu Genel olarak bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey. (teknik) Çarpmaları...

Tambura nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tambura Türk Halk Müziğinde tezeneyle çalınan, metal telli, perdeli, saplı halk sazlarının genel adıdır. Cura, bulgari, bağlama, bozu...
1 Yorum

Tambur nedir ne demektir? Tambur ne işe yarar?

Tambur Gövdesi büyük bir yarımküre şeklinde, uzun ve ince sapı ortalama 80 cm uzunluğunda, yedi veya sekiz telli, mızrapla çalınan, t...

Tamah nedir? Tamah etmek ne demektir? Tamahkar anlamı

Tamah: Açgözlülük. Tamah, kişinin kendisinde olmayan şeyleri arzulaması; cimrilik ise, kişinin sahip olduğu şeyleri hiç ihtiyacı yokken el...

Talaş nedir ne demektir? Talaş ne işe yarar?

Odun talaşı Talaş, testereyle kesilen ya da rende, törpü, torna gibi araç ve tezgahlarda işlenen bir malzemeden dökülen kırıntı ve toz...

Takunya nedir ne demektir? Anlamı

Takunya Genellikle hamam gibi ıslak tabanlı yerlerde giyilen, yüksek tabanlı ancak bir benzeri olan nalından daha alçak, ağaçtan yapıl...

Taktik nedir ne demektir? Anlamı

İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol, kullanılan yöntemlerin tümü. Koç takıma taktik verdi. (askeri terim) Çeşitli savaş araçların...

Şüphe nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Şüphe Zihnin bir şey için kesin yargıya varamayıp duraksaması. İyi bir güven sağladıktan sonra ise muhatabına zihin karıştırıcı ve şü...

Şut nedir? Şut çekmek ne demektir? Anlamı

Sert bir şut ve gol (Zlatan Ibrahimovic) Şut (veya şut çekmek), futbolda bir oyuncunun rakip takımın kalesine yakın bir noktadayken, ...

Şömine nedir ne demektir? Anlamı

Şömine Şömine, evlerin salonlarında bulunan, içinde ateş yakılan, genellikle duvar kenarında tuğla veya taştan yapılan, önü açık ve baca...

Şnorkel nedir ne demektir? Şnorkel ne işe yarar?

Şnorkel Başı su altında tutarak yüzmeyi sağlayan "J" şekilli nefes alma borusu. Şnorkelin bir ucu, şnorkel kullananın ağzın...

Şiraze nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Şiraze Kitapların kapağa bağlandıkları yerin iki ucunda, ibrişimden örülen, sayfaları düzgün tutmaya yarayan ince şerit. "Şiraze...

Şimşir nedir ne demektir? Şimşir Ağacı

Şekil verilmiş şimşir ağaçları Şimşir, şimşirgillerden, yapraklarını hiç dökmeyen ve her mevsim yeşil kalan, taşlık ve çorak bölgeler...

Şilte nedir ne demektir? Şilte ne işe yarar?

Şilte yatak Üstünde oturulan ya da yatılan içi yün veya pamukla doldurulmuş ve yüz geçirilmemiş döşek. Karyola sayısının yetmediği du...

Şilt nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kendi kendimize verdiğimiz bir şilt örneği Şilt, aslı kalkan demek olup bir tahtaya çakılmış olarak spor yarışmalarında kazananlara y...

Şilep nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Şilep denizcilik Genellikle ambalajlı kuru yüklerin taşındığı bir kargo gemisi türüdür. İki şilep geçti denizi yararcasına, biri Kar...

Şile nedir ne demektir? Şile bezi kumaşı

Şile bezi bluz Şile, ballıbabagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi olan mercanköşkün bir diğer adı. İstanbul...

Şike nedir? Şike yapmak ne demektir? Kısaca anlamı

Şike yapmak Maddi bir çıkar karşılığı bir spor karşılaşmasının doğal sonucunu değiştirmek için yapılan anlaşma ve bu yapılan anlaşma ...

Şifonyer nedir ne demektir? Anlamı

Şifonyer Şifonyer, çamaşır koymak için kullanılan, genellikle dört ya da beş çekmeceli olan ve tamamı üst üste çekmecelerden oluşan ya...