Şiraze nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kırmızı renkli bir kitap şirazesi
Şiraze
  1. Kitapların kapağa bağlandıkları yerin iki ucunda, ibrişimden örülen, sayfaları düzgün tutmaya yarayan ince şerit: "Şiraze, kitabın sayfalarını bir arada tutan kumaş parçasıdır. Şiraze dağılırsa kitap dağılır. Şirazesi dağılmadığı sürece, her kitap yararlıdır." diyerek yanıtladı.
  2. Pehlivan kispetinin paçası.
  3. (mecazi) Düzen, temel: Her şey şirazesinden çıkmış, bir kargaşalıktır gidiyor.


İlgili deyimler ve anlamları


  • Şirazeden çıkmak: Akli dengesini yitirmek: Şirazeden çıkmış benliğimi ayakta tutmakta epeyce zorlanıyorum. (örnek cümle)
  • Şirazesi kaymak: Mesele, düzeltilmesi zor olacak bir hal almak, düzeninden, çığırından çıkmak.
( 0 soru/yorum )