Delil nedir ne demektir? Anlamı

Delil Kanıt Kanıt. Suç delili. Tanıt, tutamak, ipucu. Buradan geçtiğini gösteren en ufak bir delil yok. Kılavuz, yol gösterici. Aklı ...

Çiriş nedir ne demektir?

Çiriş otunun kökü öğütülerek yapılan ve suya karılarak özellikle ayakkabıcılıkta ve ciltçilikte tutkal gibi kullanılan esmer sarı bir toz. ...

Çiğ nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Pişmemiş ya da az pişmiş. Çiğ sebze. (mecazi) Yersiz ve yakışıksız. Çiğ bir davranış. Yaşının, konumunun gerektirdiği görgüye ve olgunlu...

Delikanlı nedir ne demektir? Anlamı

Çocukluk çağından çıkıp adam olma yolunda hızla ilerleyen kendine güveni gelmiş genç erkek. Genellikle ismi bilinmeyen genç erkeklere hi...
1 Yorum

Delege nedir? Delegasyon ne demektir?

Delege yetki verilerek bir yere ya da birinin katına gönderilen kimse demektir, eş anlamı murahhas. Delegasyon ise herhangi bir konudaki yet...

Delalet nedir? Delalet etmek ne demektir?

Kılavuzluk, yol gösterme, aracılık. Delalet etmek : 1. Yol göstermek, araya girmek. 2. Göstermek, anlatmak, demeye gelmek, belirtisi olm...

Dekovil nedir? Dekovil hattı ne demektir?

Dekovil iki ray arası yaklaşık 60 cm veya daha kısa olan küçük demir yoludur. Dekovil hattı ise genellikle kömür ve tuz madeni gibi üretim b...

Deklanşör nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Deklanşör Fotoğraf makinesinin resim çekmek için basılan düğmesi. Otomatik netlemeli fotoğraf makinelerinde, deklanşör düğmesine hafif ...

Dekapaj nedir ne demektir?

Kimyasal yöntemler kullanarak, asit çözeltileri içinde, metallerin yüzeyinde oluşan kabuğu giderip yüzeyi kusursuz duruma getirme işi ve işl...

Dehliz nedir ne demektir?

İstanbul Ayasofya altındaki dehliz tünel Dehliz, bir mekanı başka bir mekana bağlayan, kaçış ve geçiş amaçlı bazen de su taşımak için to...
1 Yorum

Deh nedir? Dehlemek ne demektir? Anlamı

Binek ya da koşum hayvanlarını yürütmek için "deh" şeklinde çıkarılan ses. (argo) Kovmak, dışarı atmak, başından savmak. Altınd...

Değnek nedir? Değnekçi ne demektir? Anlamı

Değnek Değnek : Elde taşınacak incelikte, düzgünce ağaç. Böyle bir ağaçla atılan kötek. (halk dilinde) Davul, trampet, timbal gibi ...

Değmek (deymek) nedir? Değme keyfime ne demektir?

Temas etmek, isabet etmek eş anlamları. Aralık kalmayıncaya kadar bir yere yaklaşmak. Başı tavana değiyor. Ulaşmak, erişmek. Paket eline d...

Değirmi nedir? Değirmi yüz sakal ne demektir?

Tekerlek, yuvarlak, daire biçiminde. Değirmi siması, küçük, kumral bir sakalla çevriliydi. Boyu eni kadar olan kumaş ölçüsü. Üç değirmi mer...

Çiftetelli nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çiftetelli Kol, göğüs ve göbek sallayıp, titretip, gerdan kırarak oynanan hareketli bir oyun ve bu oyunun klasik sazlarla ya da bağlamay...

Çil nedir? Çil yavrusu gibi dağılmak ne demektir?

Çoğunlukla yüzde oluşan kahverengi küçük beneklere verilen ad. (zooloji) Sülüngillerden, Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan ağaçlıklı yer...

Değer nedir ne demektir? İlgili tanımlar deyimler ve anlamları

Bir şeye değer vermek, değer biçmek Yerinde ve uygun olan, aykırı görülmeyen. Gösterdiği çabaya değer bir sonuç aldı. Bir şeyin değdiğ...

Defterdar nedir kimdir? Defterdarlık ne demektir?

Bir ilin maliye işlerini yöneten en yüksek aşamadaki görevli, orun, makam ya da daire. (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda devletin mali kay...

Defter nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Defter Kitap biçiminde dikilerek ya da ciltlenerek kullanılan boş kağıt destesi. İlgili kelimeler ve anlamları Defter değeri : (ti...

Defo nedir? Defolu ne demektir? Anlamı

Çeşitli defoları olan defolu kumaşlar Kumaşlarda, dikkatli bakıldığında görülebilen, değişik renk ve görünüşte olabilen dokuma ya da di...

Deflasyon nedir? Deflasyonist ne demektir?

Fiyatları sabit tutmak ya da düşürmek için tedavüldeki para miktarının daraltılması, üretimin gelirlere ve dış satıma göre daha hızlı artmas...

Define nedir ne demektir? Anlamı

Define Kolay kolay bulunamayacak şekilde yer altına gizlenmiş değerli taş takı, para, altın gibi kıymetli şeyler, gömü, hazine. Söylenti...

Defi nedir? Defi bela ne demektir?

Sertlikle savma, kovma, savuşturma, defetme. (fizik) İteleme.

Çıma nedir? Çımacı ne demektir?

Gemileri karaya bağlamak için kullanılan ve halka biçimindeki ucu iskele babasına geçirilen kalın halat. İlgili kelimeler ve anlamları ...

Çözümleme nedir? Çözümlemek ne demektir?

Çözümleme Çözümleme : Tahlil, analiz eş anlamları. (felsefe) Bir bütünde parçaların karşılıklı konumunu inceleyerek, o bütünün yapısa...

Dedektör nedir ne demektir? Dedektör ne işe yarar?

Define arama dedektörü Herhangi bir şeyi, örneğin toprak altında altın, gümüş gibi kıymetli maden, metal ve define aramaya ve bulmaya y...

Dedektif nedir ne iş yapar?

Dedektif Gizli polis, polis hafiyesi, sivil polis. Türlü alanlarda soruşturma yapmayı, kişilerin özel yaşamlarıyla ilgili bilgiler top...

Dedantör nedir ne işe yarar?

Dedantör, gaz regülatörü Kapalı kaptaki sıkıştırılmış bir akışkanı belli bir basınç altında dağıtmaya veya açıp kapatmaya yarayan aygıt,...

Dana nedir? Dananın kuyruğu kopmak ne demektir? Anlamı

Dana Sütten kesilmesinden iki yaşına kadar inek yavrularının erkeğine verilen ad. İçinde "dana" kelimesi geçen deyimler ve ...

Çıktı nedir? Çıktı almak ne demektir?

(iktisat) Mikro ekonomide işletmenin ürettiği, makro ekonomide gayri safi ulusal gelir anlamında piyasaya sunulmak üzere üretilen, her tür...

Çetr nedir ne demektir? Anlamı

Güneşten korunmak için kullanılan bir tür şemsiye. Eskiden hükümdarların başları üzerinde tutulan saltanat şemsiyesidir. Hakimiyet semboll...

Çömçe nedir? Çömçe gelin ne demektir? Anlamı

Çömçe Ahşaptan yapılmış tahta kepçe demektir.  Bütün Yörük ve Türkmenler ağaçtan yapılma büyük yemek kepçesine "çömçe" adını v...

Debriyaj nedir ne demektir? Debriyaj nasıl çalışır?

Motorlu taşıtlarda motordan gelen hareket gücünü vites kutusundan ayırmaya ve yeniden bağlamaya yarayan pedal. Debriyaj nedir nasıl çalı...

Debi nedir ne demektir? Debi nasıl hesaplanır?

Debi nedir? (coğrafya) Bir akarsuda, akar suyun herhangi bir kesiminden bir saniyede geçen suyun metre küp olarak hacmini hesaplayıp b...
5 Yorum

Davlumbaz nedir ne demektir?

Davlumbaz Ocak ve fırın üzerinde oluşan duman buhar ve kokuyu toplayıp bacaya aktaran çıkıntı. Eskiden, yandan çarklı vapurların çarkl...

Davar nedir ne demektir neye denir? Anlamı

Özellikle koyun ve keçi, bazen de inek ve sığır cinsi hayvanlar için kullanılan ortak ad. Çobansız davar, kurda kuşa yarar. Küçükbaş, büyü...

Darp nedir? Darp etmek ne demektir? Anlamı

Çarparak vurma, dövme, dayak atma. Eşine darp eden erkeklere gemilerde kürek cezası veriliyordu. (A. K. Senan) (matematik) Çarpma işlemi....

Darbuka nedir ne demektir?

Darbuka Gövdesi pişirilmiş kil, alüminyum, döküm ya da bakırdan yapılmış, iki ucu da açık, geniş ağız bölümüne gerdirilerek deri geçiril...
1 Yorum

Damper nedir ne işe yarar? Damperli kamyon ne demektir?

Damperli kamyon Bazı kamyonlarda bulunan ve kamyonun kasasını kaldırıp yükü boşaltmaya yarayan mekanizma. Damperli kamyon. Otomobil mo...

Danışık nedir? Danışıklı dövüş ne demektir?

Danış. Gerçekte öyle olmadığı halde bir anlaşma sonunda öyle gibi gösterilen. Danışıklı dövüş : (deyiminin anlamı) Birilerini aldatm...

Damla sakızı nedir ne demektir?

Damla Sakızı Sakız ağacının öz suyundan elde edilen, antiseptik özelliği ile sağlık, tatlandırıcı özelliğiyle gıda (özellikle muhallebi ...

Dalaşmak nedir ne demektir?

(Köpekler ve kediler için) Boğuşup birbirini tırmalayıp ısırmak. (mecazi) Ağız kavgası etmek, atışmak. Dalaşırlar, barışırlar, gene savaş...

Dama nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Dama oyunu Atmış dört kareye bölünmüş zemin üzerinde 16'şar taşla iki kişi arasında oynanan oyun. İlgili kelimeler ve anlamları ...

Damaksıllaşma ne demektir? Ön ve Art damaksıllaşma nedir?

Dil bilimde bir kelimedeki, art (arka) damaktan çıkan bir ünsüz ya da kalın bir ünlü harfin ön damaktan çıkıp yumuşaması ve incelmesi demekt...

Dalga nedir ne demektir?

Dev deniz dalgası ve sörfçü Deniz ya da göl gibi geniş sularda rüzgarın küme küme yükselterek sürdüğü su yığını, talaz. Bunun biçim ya...

Dalamak ne demektir? Isırgan dalaması nasıl geçer?

Isırgan dalaması (Köpek, kurt gibi ısırıcı hayvanlar için) Çekip koparmak, ısırmak. Köpek mi daladı seni? (Zehirli böcek, ısırgan otu ...
4 Yorum

Dal nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Ağaç dalından yapılmış kitaplık rafı Ağacın gövdesinden yanlara doğru ayrıla ve daha çok yapraklı olan kollardan her biri. (mecazi) K...

Çözüm nedir? Çözüm yolu ne demektir?

Çözüm yolu Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç. (matematik) Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulunca o denklemi gerçekleştir...

Çuval nedir ne demektir? Anlamı

Bir çuval para Kenevir, pamuk tellerinden, bugün daha çok, sentetik iplikten, seyrekçe örülmüş büyük torba. (argo) Şişman, hantal ve ...

Çuvaldız nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamları

Çuvaldız ve İğne Çuval gibi kaba dokumaları dikmekte kullanılan ucu yassı ve eğrice büyük iğne. İlgili atasözleri ve anlamları Çu...

Çullanmak nedir ne demektir?

Birini altına almak için onun üstüne çıkmak, abanmak. Bir çullandı, sırtını yere getirdi. (mecazi) Birini canından bezdirecek kadar ilgile...

Çuhadar nedir ne demektir?

Çuhadar, Osmanlı devlet örgütünün değişik kademelerinde maiyet memurluğu görevini ya da ayak işlerini gören kimse. Padişahın özel hizmetinde...

Çözelti nedir? Çözünme ne demektir?

Çözünme, katı sıvı gaz evrelerinde bulunan maddelerin, molekül ya da atomlarını bir arada tutan kuvvetleri yenerek çözücü içinde dağılmaları...

Çiğdem nedir ne demektir? Sarı Çiğdem

Sarı Çiğdem Zambakgillerden Avrupa'da ve Akdeniz çevresinde yetişen, kırk kadar türü bulunan, çok yıllık, soğanlı, genel olarak zehi...

Çömez nedir? Çömezlik ne demektir?

Müderris ve çömezi Osmanlılar zamanında medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci. (mecazi) Usta kabul edile...

Çöl nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çöl manzarası Çöl kısaca, hemen hemen hiç yağmur yağmayan, genellikle sıcak, bitki örtüsü yok denecek kadar az, kumluk ve ıssız geniş ar...
1 Yorum

Çökertme nedir? Çökertmek ne demektir?

Çökertme zeybeği oynayan efeler Çöktürüp oturtmak. (mecazi) Moral bozmak, yılgınlığa neden olmak. Ay oğul beni fukaralık, kimsesizlik...

Çetele nedir? Çetele tutmak ne demektir?

Çetele Eskiden okuma yazma bilmeyen ekmekçi, sütçü, kahveci gibi esnafın uzunlamasına ikiye bölüp üzerine kertikler çenterek (çizik atar...

Çeşni nedir? Çeşnici başı ne demektir?

Çeşitli çeşni ve baharatlar Çeşni : Tat. Çeşnili pilav. Hoşlanılan farklı bir özellik. Fırka anlatarak konuşmasına özel bir çeşni ver...

Çim nedir? Çimlenmek ne demektir?

Çim Çimen Çim, buğdaysılar takımından, bahçe, park, spor alanları ve benzeri yerleri yeşillendirip süslemek amacıyla, ekilerek yetiştiri...

Çoğulcu nedir? Çoğulculuk ne demektir? Anlamı

(felsefe, toplum) Toplum yaşamında birbirine eşit ve birbirine indirgenemeyen birden çok ilkenin, anlamın, gerçeklik biçiminin var olduğun...

Çini nedir ne demektir?

İlginç çini motifli tabak Çini Farsça bir kelimedir ve eş anlamı fayanstır. Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan ve bir çeşit ...

Çökelti nedir? Çökelme ne demektir?

Deney tüpündeki çökelti Çökelti, kimyasal bir tepkime sonucunda, çözeltide çözünemediği için katı olarak ayrılan ve dipte toplanan tortu...

Çotuk nedir ne demektir? Anlamı

Üzüm ağacı asma kütüğü, tevek çotuk Ağacın topraktan dışarıda kalan kökü. Ormancılıkta, çotuk sürgünlerinden yetişen ve genellikle yal...

Çorbacı nedir ne demektir? Çorbacı kime denir?

Çorba yapıp satan kişi. Eskiden İstanbul'da halkın Hristiyan ileri gelenleri için kullandığı bir seslenme sözü. (denizcilik) Tayfalar...

Çorak nedir ne demektir?

Kuraklıktan çatlamış çorak toprak (Arazi için) Bitek olmayan, bitkinin gelişmesine elverişsiz kuru toprak. (Su için) Acı. Toprak daml...

Çoluk çocuk nedir? Çoluğa çocuğa karışmak ne demektir?

Aile halkı, çocuklarla birlikte tüm aile. Başıboş ve işe aklı ermeyen çocuklar, gençler topluluğu. Çoluğa çocuğa karışmak : (deyimini...

Çok uluslu şirket nedir? Çok uluslu devlet ne demektir?

Kendi ülkesi dışında birden çok ülkede faaliyet gösteren, üretim ve yatırımlar yapıp bu ülkelerde pazarın ve kaynakların denetiminde etkin ...

Çitlembik nedir ne demektir?

Çitlembik ağacı ve meyvesi Karaağaçgillerden, 15-20 metreye kadar yükselen ve kerestesi abanoz taklidi olarak kullanılan, aynı adla anıl...
2 Yorum