Çözümleme nedir? Çözümlemek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mercek içinde görünen soru işareti
Çözümleme
Çözümleme: Tahlil, analiz eş anlamları.

 1. (felsefe) Bir bütünde parçaların karşılıklı konumunu inceleyerek, o bütünün yapısal özelliklerini ortaya koyma işlemi.
 2. (kimya) Bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem.
 3. (edebiyat)
  1. Roman, öykü, oyun gibi anlatı türlerinde kişilerin ruhsal yapılarını, çevrenin etkilerine ve kişilerin tepkilerine dayanarak açıklama.
  2. Bir metni biçim ve içerik yönünden açıklama, yorumlama.
 4. (dil bilim) Sözcükleri ek ve köklerine, cümleleri de öğelerine ayırma işlemi.
 5. (toplum bilim) Bilimsel çalışmalarda bütünü meydana getiren öğelerin tanınması için kullanılan yöntem.


Çözümlemek:

 1. Çözümleme yoluyla incelemek.
 2. → Çözmek.
( 0 soru/yorum )