Çökelti nedir? Çökelme ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir deney tüpü dibindeki çökelti
Deney tüpündeki çökelti
Çökelti, kimyasal bir tepkime sonucunda, çözeltide çözünemediği için katı olarak ayrılan ve dipte toplanan tortu madde, çökelek, çökel.

Çökelme, çözelti durumundaki bir maddenin çözücüsünden ayrılarak bulunduğu kabın dibinde birikmesi.
( 0 soru/yorum )