Değer nedir ne demektir? İlgili tanımlar deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Avuç içindeki aynalı bir kürede kendini görmek
Değer biçmek
 1. Yerinde ve uygun olan, aykırı görülmeyen. Gösterdiği çabaya değer bir sonuç aldı.
 2. Bir şeyin değdiği karşılık, bir şey için biçilen karşılık. Paranın değerini bilmek.
 3. Bir şeyin ya da bir kimsenin taşıdığı yüksek ve yararlı nitelikler. Üçünün de yazarlığı bir çırpıda yadsınmayacak değerlerdir.
 4. Yüksek ve yararlı nitelikleri olan kimse. Değerlerimizi yerinde kullanmayı bilmeliyiz.
 5. (iktisat) Değişimle ortaya çıkan bir metanın üretilmesi için gerekli ortalama emek miktarı, metada maddeleşmiş toplumsal emeğin tümü.
 6. (matematik) Değişken bir büyüklük ya da bir niceliği gösteren sayı. Denklemlerdeki sabit değerler.
 7. (müzik) Bir notanın göreli süresi. Dörtlük notanın değeri, sekizliğin iki katıdır.
 8. (dil bilim) Bir göstergenin, anlam sistemindeki konumu yönünden öbür göstergelerle aynı dilsel yapı içinde kurduğu ilişkilerden doğan göreli durumu.


İlgili deyimler ve anlamları


 • Değer biçmek: Bir şeyin değerinin derecesini belirlemek.
 • Değer vermek: (deyiminin anlamı) Önem vermek, saygı göstermek.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Değer göreciliği: (felsefe) Değerlerin özneden bağımsız olarak var olduğunu kabul etmeyen, bütün değerlerin bir özneyle bağıntı içinde olduğunu savunan görüş.
 • Değer kuramı: (felsefe) Değeri felsefenin ana konusu olarak gören, değerin ne olduğunu, niteliğini, çeşitli değerlerin nasıl sıralanmaları gerektiğini araştıran ve bu konuda kuramlar ileri süren bilgi dalı.
 • Değer nesnelciliği: (felsefe) Değerin özneden bağımsız olarak var olduğunu kabul eden görüş.
 • Değer yargısı: Bir şeyin değeri konusunda verilen hüküm.
 • Değerler sistemi:
  1. Bireyin ya da toplumun edindiği ve geliştirdiği değerlerin tümü.
  2. Bir kimsenin değişik durumlarda gösterdiği sürekli davranışlara yön veren köklü tutum ve inançlar.
( 0 soru/yorum )