Çömçe nedir? Çömçe gelin ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
El yapımı büyük ahşap kepçe
Çömçe
Ahşaptan yapılmış tahta kepçe demektir. Bütün Yörük ve Türkmenler ağaçtan yapılma büyük yemek kepçesine "çömçe" adını verirler. (İlgili cümle kaynağı: M. Eröz)


  • Çömçe gelin: (folk.) Anadolu'da konusu belli geleneksel kukla oyunlarından birine verilen ad. Mesela Anadolu'nun çeşitli yörelerinde Çömçe Gelin oyunu vardır ki, çocuklar türkü söyleyerek Allah'a koç veya koyun adarlar ve ondan yağmur isterler. Gaziantep'te "Çömçe Gelin ne ister, Allah'tan yağmur ister" duası ile çocuklar, Çömçe Gelin'in tasviri olan kuklayı oynatırlar. Aynı oyun, geçen yüz yılda Azerbaycan'da da yağmur yağdırmak için oynanmıştır. (F. Bayat)
( 0 soru/yorum )