Deflasyon nedir? Deflasyonist ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fiyatları sabit tutmak ya da düşürmek için tedavüldeki para miktarının daraltılması, üretimin gelirlere ve dış satıma göre daha hızlı artması, tüketimin ve devlet harcamalarının azalması gibi nedenler sonucu piyasada talebin azalması, stokların artması, eksik kapasiteyle çalışma ve işsizliğin büyük boyutlara ulaşması durumu.


  • Deflasyonist: (iktisat) Deflasyonla ilgili demektir. Örnek: Deflasyonist ekonomi politikası.
( 0 soru/yorum )