Çarpım tablosu nedir? Resimli ve yazılı çarpım tabloları

Çarpım Tablosu Çarpım tablosu, genellikle 1'den 10'a kadar olan sayıların birbirleriyle olan çarpım sonuçlarını gösteren sayısal...
3 Yorum

Cüzdan nedir ne demektir? Anlamı

Erkek deri cüzdan Genellikle kağıt para koymaya yarar, iki ya da daha çok gözü olan, cebe sığacak büyüklükte deri çanta. Bir kimseni...

Cülus ne demektir? Cülus bahşişi ve töreni nedir? Anlamı

Tahta çıkma, hükümdarlık tahtına oturma. Cülus bahşişi : (tarih) Osmanlı padişahlarının tahta çıktıkları zaman askere, ulemaya ve memur...

Cümle nedir? Cümleten ne demektir? Cümle alem anlamı

(dil bilim) Bir durumu, yargıyı, olguyu bildirmek üzere genellikle özne, tümleç ve yüklem adı verilen öğelerden oluşan sözcük dizisi, tümce...

Cunta nedir ne demektir? Anlamı

Cunta - Şili askeri darbesi Hükümet darbesiyle yönetime el koyan asker ve sivil kimselerden oluşmuş kurul. Cuntacı. (mecazi) Bir to...

Cümbür cemaat nedir ne demektir? Anlamı

Topluca ve takımıyla, tam takım olarak, hep beraber, ilgili olanların tümü anlamlarında kullanılır. Bu fasıl bittikten sonra anne, büyükanne...

Çapari (çaparı) nedir ne demektir? Anlamı

Çapari köstekli Çapari (çaparı) uzunca misinası üzerine, yem görevi yapan beyaz kuş tüyü takılı çok sayıda kısa köstekli iğne dizilmiş...

Cücük nedir ne demektir? Anlamı

Soğanın cücüğü Tomurcuk, filiz. Marul, soğan gibi şeylerin en içteki bölümü. —Soğanın sadece cücüğünü yerim. Ya sen?... —Bırakmadın ...

Curcuna nedir? Curcunaya çevirmek ne demektir? Anlamı

(müzik) Alaturka müzikte on zamanlı, hızlı bir usul. (tiyatro) Geleneksel Türk tiyatrosunda, danslı, sözsüz, seyirlik oyun türü. Bir top...

Çapar nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden postacı, ulak. Benekli, abraş. Derisi, kılları ve gözleri, boya maddesi yokluğundan ak olan insan ya da hayvan, akşın. (denizcili...

Çapalamak nedir ne demektir? Anlamı

Çapa Bel ya da kazmayla kazılmış toprağın iri topaklarını çapayla parçalayıp kabartmak. Sebzelerin, pamuk, tütün vb. yıllık bitkiler...

Cönk nedir ne demektir? Anlamı

Cönk (M. S. Koz koleksiyonu) (edebiyat) Genellikle saz ve tekke şairlerinin şiirlerinin derlendiği, içinde yazarının meslek ve ilgi...

Çaput nedir ne demektir? Anlamı

Çaput kilim Eskimiş bez parçası, paçavra. Eski bir çaput olmuş umutları / Bir ağaca bağlamışlar / Hiç isyan etmemişler / Sadece ağlam...

Cübbe nedir? Cübbe gibi ne demektir? Anlamı

Cübbe Önceleri sadece din adamlarının, sonraları hukukçuların ve üniversitede belirli bir aşamaya ulaşmış bilim adamlarının da elbise ...

Cümbüş nedir ne demektir? Anlamı

Cümbüş Eğlenti, hareket, neşe. O vakit büyük bir kalabalık bir araya geliyor, limana iniyor ve orada rıhtımların üzerinde cümbüş başl...

Cins ile ilgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

İçinde "cins" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları: Cins cinse benzer (soydur çeker) : Her canlıda, kendi soyunun özellikl...

Jokey nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Jokey Jokey, yarış atlarına binip onları koşturmayı bilen ve bunu iş edinen, fiziksel yapısı ve yetenekleri bu amaca uygun olan kimse,...

Hacıyatmaz nedir ne demektir? Hacıyatmaz neden yatmaz?

Hacıyatmaz Yere nasıl bırakılırsa bırakılsın, dibinde bulunan ağırlık dolayısıyla hep dik bir duruma gelen oyuncak. (mecazi) Çıkarları...

Büğlü nedir ne demektir? Anlamı

Büğlü Bakırdan, perdeli ya da pistonlu, verdiği seslere göre küçük, soprano, alto ve bariton olmak üzere başlıca dört çeşidi olan ve e...

Cinas nedir? Cinaslı mani ve uyak örnekleri

(edebiyat) Şiirde, anlamları ayrı, söylenişleri aynı olan sözcükleri uyak olarak; şiirde ve düz yazıda cümle içinde birbirine yakın yerler...