Cinas nedir? Cinaslı mani ve uyak örnekleri

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (edebiyat) Şiirde, anlamları ayrı, söylenişleri aynı olan sözcükleri uyak olarak; şiirde ve düz yazıda cümle içinde birbirine yakın yerlerde kullanma sanatı, ündeş.
  2. Birden çok anlamı olan bir sözcüğü, iyi anlamını kullanır görünerek kötü anlamıyla kullanmak.


Cinaslı mani: (edebiyat) Uyakları, söylenişleri bir, anlamları ayrı sözcük ya da sözcüklerden ulaşın mani, ündeşli mani.

Öyle mi kara gözler
Sürmeli kara gözler
Gemim deryada kaldı
Gözlerim kara gözler.

Cinaslı uyak (kafiye): Anlamları ayrı, sesleri aynı olan sözlüklerle yapılan uyak türü, cinaslı kafiye, ündeşli uyak.

Meclisi dildare yüzler sürülsün,
Aradan rakibi nadan sürülsün,
İçelim badeler camlar sürülsün,
Şad ol deli gönül sürur demidir. (Gevheri)
( 0 soru/yorum )