Çaput nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski bez parçalarının birbirine dikilmesiyle yapılmış yamalı çaput kilim
Çaput kilim
  1. Eskimiş bez parçası, paçavra.
    Eski bir çaput olmuş umutları / Bir ağaca bağlamışlar / Hiç isyan etmemişler / Sadece ağlamışlar... (R. Soruklu)
  2. Kimi bölgelerde bez, el bezi.
    İlyas belinden çıkardığı keten çaput parçasını gülümseyerek yüzüne bakmadan Sarı Saltuk'a uzattı... (İlgili cümle kaynağı: Ç. Ata)
( 0 soru/yorum )