Kavis nedir? Kavisli ne demektir? Anlamı

Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, yay biçiminde olan, eğmeç, eğri. Parantez (işaretleri) kavisli işaretlerdendir. Doğru veya düz olmayan, bir...

Kavim nedir ne demektir? Türk Kavimleri

Kavim (toplum bilim) soyca birbirine bağlı, aralarında dil, kültür, gelenek birliği olan insan, topluluğu, budun. Tarihte Türk Kavimleri...

Kavil nedir? Kavilleşmek ne demektir? Anlamı

Kavil (Arapça) "Söz" demek olup, "sözleşme" anlamında kullanılır. Kavlimize göre Ali dün sabah gidecekti. Kavil etm...

Kavi nedir? Kavileşmek ne demektir? Anlamı

Dayanıklı, güçlü, zorlu. Kavi durdun mu, dünya başına geçse yıkılmazsın; gevşedin mi tek fiskeyle bittiğin gündür. Göreyim seni kavi dur! (...

Kavanoz nedir? Kavanoz dipli dünya ne demektir? Anlamı

Süslenmiş şeker kavanozları Topraktan ya da camdan yapılmış, kapaklı ve geniş ağızlı küçük ya da orta boy kap. Şeker kavanozu. Kavan...

Kavalye nedir? Kavalyelik ne demektir? Anlamı

Kavalye Bir bayana dansta eşlik ya da bir yere giderken arkadaşlık eden erkek. Şu, önünde birtakım hanımlar ve madamların kavalyeleri...

Kaval nedir ne demektir? Anlamı

Kaval çeşitleri Genellikle çobanların çaldığı, ağaçtan, kamıştan ya da demirden yapılabilen, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük. Kava...
1 Yorum

Kavak nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Kavak ağaçları Söğütgillerden, çoğunluğu sulak bölgelerde yetişen, boyu kimi türlerinde otuz ya da kırk metreye kadar çıkan, odunu öze...

Kavaf nedir? Kavaflık ne demektir? Anlamı

Düşük nitelikli, özensiz ve ucuz ayakkabı yapan ya da satan esnaf. Eski kayıt ve vesikalarda, ayakkabıcı veya ayakkabı kelimelerine tesadüf ...

Kav nedir ne demektir? Kav Mantarı

Kav Eskiden, genellikle sigara yakmada kullanılan, küçük bir kıvılcımla tutuşabilen süngerimsi bir madde. Örnek: Mantar kavı.

Kauçuk nedir ne demektir? Anlamı

Kauçuk Amerika, Asya ve Afrika'nın çeşitli ağaçlarından, özellikle kauçuk ağacından elde edilen dayanıklı ve esnek madde. Kauçuk ...

Katyon nedir ne demektir? Anlamı

(fizik) Elektroliz sırasında katotta (eksi uçta) toplanan iyon. Tuzlu suya uygulanan elektrik enerjisi sayesinde, elektrik yüklü katyon ve...

Katsayı nedir ne demektir? Anlamı

(matematik) Bir niceliğin kaç katının alındığını gösteren sayı başka bir ifadeyle bir terimin değişken olmayan sayısal kısmıdır. 4x ifades...

Katot nedir ne demektir? Anlamı

Bir elektroliz kabında (voltametre) ya da bir elektron lambasında, elektronların kaynağı olan, yani sisteme elektronların giriş yaptığı nega...

Katmer nedir? Katmerli ne demektir? Anlamı

Katmer Kimi şeylerin kat kat olması durumu. Böreğin katmeri. Yağ ve unla yapılan bir sade bazlamaç veya börek türü. Katmer katm...

Katman nedir ne demektir? Anlamı

Dünyanın katmanları (yerbilim) Dünyanın birbiri üzerinde bulunan jeolojik katların her biri. (toplum bilim) Sınıf niteliği taşımay...

Katiyen nedir ne demektir? Anlamı

Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, asla. Bu ısrarlarına ve tehditlerine rağmen ben de katiyen bu teklifi kabul etmedim. (İlgili cümle kaynağı: N...

Katip nedir? Katiplik ne demektir? Anlamı

Katip Kalem efendisi, yazı işleriyle uğraşan, bu işi kendisine meslek edinmiş kimse, yazman. Osmanlı Devleti'nin gelişim dönemin...

Katılma nedir? Katılmak ne demektir? Anlamı

Katmak işine konu olmak. Zeytin yağına bazı yabancı maddeler katılmış. (toplum bilim) İletişim ya da ortaklaşa davranışlarla belirli bir ...

Katık nedir? Katık etmek ne demektir? Anlamı

Ekmekle birlikte yenilen, çoğunlukla peynir, zeytin, helva vb. yiyecek. Katıksız: Katığı olmayan. Yabancı bir şeyle karışmamış, arı, k...

Katgüt nedir ne demektir? Anlamı

Katgüt, ameliyat yerlerinin dikilmesinde kullanılan, doku içinde bir müddet sonra eriyip kendiliğinden kaybolan, koyun, sığır, kedi gibi kim...

Katetmek nedir ne demektir? Anlamı

Kesmek, bölmek, biçmek. Fakat İngilizler dahi bizim şark alemi ile olan irtibatımızı katetmek istiyorlar ve bu suretle hayatı mevcudiyetimi...

Kategori nedir? Kategorik ne demektir? Anlamı

Aynı çeşitten nesneler, insanlar, kavramlar sınıfı. (mantık) Bir konuya yükletilebilen sıfatların oluşturdukları nicelik, nitelik, bağınt...

Katar nedir ne demektir? Anlamı

Birbiri ardına sıralanmış taşıt dizisi, konvoy. Otomobil katarı. Lokomotifle vagonların oluşturdukları dizi, tren. Bugün beş katar kalkaca...

Katalpa nedir ne demektir? Katalpa Ağacı

Katalpa ağacı Katalpa, iki çeneklilerden, iri ve yüreğe benzer yaprakları olan, pembeye çalan beyaz çiçekleriyle boyu 10 metreyi bulan...

Katalog nedir ne demektir? Katalog Örnekleri

Katalog Belli bir düzene göre yapılmış eşya listesi. Daha çok kütüphane ve yayın hayatında kullanılırlar. Ticari manada kullanılan kat...