Katetmek nedir ne demektir? Anlamı

  1. Kesmek, bölmek, biçmek.
    Fakat İngilizler dahi bizim şark alemi ile olan irtibatımızı katetmek istiyorlar ve bu suretle hayatı mevcudiyetimize de suikast etmek istiyorlar. (İlgili cümle kaynağı: K. Atatürk)
  2. Yol almak, ilerlemek.
    İslam'da hac bir yandan Kabe'ye gitmek için yeryüzünde menziller katetmek; diğer yandan aynı zaman dilimi içinde nefs menzillerinde mesafe almak; manevi, ahlaki ve ilahi bir sefer yapmaktır... (E. Sayın)