Katetmek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kesmek, bölmek, biçmek.
    Fakat İngilizler dahi bizim şark alemi ile olan irtibatımızı katetmek istiyorlar ve bu suretle hayatı mevcudiyetimize de suikast etmek istiyorlar. (İlgili cümle kaynağı: K. Atatürk)
  2. Yol almak, ilerlemek.
    İslam'da hac bir yandan Kabe'ye gitmek için yeryüzünde menziller katetmek; diğer yandan aynı zaman dilimi içinde nefs menzillerinde mesafe almak; manevi, ahlaki ve ilahi bir sefer yapmaktır... (E. Sayın)
( 0 soru/yorum )