Kavim nedir ne demektir? Türk Kavimleri

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kavim (toplum bilim) soyca birbirine bağlı, aralarında dil, kültür, gelenek birliği olan insan, topluluğu, budun.


Tarihte Türk Kavimleri


 • Sibirya Türkleri
  • Yakutlar
  • Karagaslar
  • Soyanlar
  • İrtiş Ve Tobol Türkleri
 • Altay Türkleri
  • Kijiler
  • Telengitler
  • Teleütler
  • Tubalar
  • Kumandılar
  • Lebedler
 • Abakan Türkleri
  • Sagaylar
  • Beltirler
  • Kaçlar
  • Kızıllar
  • Koybalar
  • Kamasinler
  • Şorlar
  • Çatlar
 • Batı Türkistan Türkleri
  • Karakalpaklar
  • Özbekler
  • Kazaklar
  • Kırgızlar
  • Türkmenler
 • Doğu Türkistan Türkleri
 • Kafkasya Türkleri
  • Karaçaylar
  • Malkarlar
  • Kumuklar
  • Kundurlar
  • Nogaylar
 • Azerbaycan Türkleri
 • İran Türkleri
  • İran Azerileri
  • Afşarlar
  • Koçarlar
  • Kaşkaylar
  • Karadağlılar
  • Karapapahlar
  • Şahsevenler
  • Hamseler
  • Kengerlular
  • Horasaniler
  • Karayiler
  • Karaçorlular
  • Türkmenler
 • İdil Ural Türkleri
  • Kazanlılar
  • Astrahanlılar
  • Başkurtlar
  • Çuvaşlar
  • Kırım Türkleri
 • Avrupa Türkleri
  • Lehistan Türkleri
  • Litvanya Türkleri
  • Gagavuz (Balkan) Türkleri
  • Fin Türkleri
Kaynak
( 0 soru/yorum )