Kavis nedir? Kavisli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, yay biçiminde olan, eğmeç, eğri.
    Parantez (işaretleri) kavisli işaretlerdendir.
  2. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren.
    Odanın eğimli kenarları tepede geniş bir kavis çiziyor, sonra da göz seviyesine yaklaştığında neredeyse dikey bir duruma geliyordu...
  3. Bir çemberin bir kısmı, daire parçası, yay.
    Kavseyni, kavis ya da yay demektir. İki gözün görüş mesafesine giren, çemberin bir kısmıdır. (K. Yeşiltaş)
( 0 soru/yorum )