Tiftik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ankara tiftik keçisi Ankara iline has olan bir keçi türü ve bu keçiden kırkılan ince, uzun, parlak, genellikle beyaz renkli ve buklel...

Tırpan nedir? Tırpanlamak ne demektir? Anlamları

Tırpan Uzunca sapının ucunda orağa benzer uzun ve eğri bir bıçak bulunan, eskiden savurarak ekin biçmekte kullanılan bir tür tarım ar...

İl Plaka Kodları (Haritalı)

Plaka, trafiğe çıkan motorlu kara taşıtlarına takılan ve hangi ilde tescilli olduğunu gösteren ince metalden yapılan baskılı, numaralı ve ha...
2 Yorum

Tırıs nedir? Tırıs gitmek ne demektir? Anlamları

Atın tırıs gitmesi Tırıs, binek hayvanının (genellikle at), çaprazlama ayak atarak koşmaya yakın hızlı ve dikey olarak sarsıntılı yürü...

Deve nasıl bir hayvandır? Türleri ve özellikleri nedir?

Tek hörgüçlü hecin devesi Deve (zooloji) geviş getirenlerden, uzun boyunlu, susuzluğa dayanıklı ve yük taşımakta kullanılan, sırtında...

Tırmık nedir ne demektir? Tırmık ne işe yarar?

Tırmık Sürülmüş toprağın iri taşlarını, çöpünü ve otlarını ayıklamak için kullanılan seyrek demir dişleri olan tarak biçiminde saplı ...

Tırabzan nedir ne demektir? Anlamı

Tırabzan ve tırabzan babası Merdiven korkuluğu ya da parmaklığı. Tırabzan kırılmıştı ve ben çok beğendiğim sarnıcın içinde, dilek para...

Tır nedir ne demektir? Anlamı ve açılımı

TIR Fransızca "uluslararası karayolu taşımacılığı" anlamına gelen "Transport Internationaux Routiers" sözcüklerini...

Tını nedir ne demektir? Anlamı

müzik Tını, bir enstrümanda ki veya sesteki karakteristik ton rengidir; perdesi, ses yüksekliği ve uzunluğu dışında belirli bir sesin ...
1 Yorum

Tıngır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Metal bir nesne sert bir yüzeye düştüğü zaman çıkan ses. sıfat Parasız, züğürt. Mahmuz, çizme yerinde ama cepler tıngır mıngırdır güzelim...

Tıkır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses, tıkırtı. Bütün gece bir saat tıkır tıkır işledi. Vakti anlamak güçtü, ama kulağ...

Tığ nedir ne işe yarar? Anlamı

Tığ Dantel ya da yün örmekte kullanılan, ucu çengelli, kısa şiş. Tığ oyası ve tığ danteli (tığ örücülüğü) tığ adı verilen ucu kancalı...

Tezene nedir? Tezeneli çalgılar ne demektir? Anlamı

Tezene Tezene, telli çalgıları çalmak için el ile tutulup çalgının tellerine dokundurulan, çoğunlukla kiraz ağacının kabuğundan ya da ...

Tezek nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tezek ateşi Yakacak olarak kullanılmak üzere kurutulmuş büyükbaş hayvan gübresi (dışkısı). Genellikle köylerde yaz boyu biriktirilip ...

Teyze ne demektir kime denir? Anlamı

Türk Sinemasının Adile Teyzesi (Adile Naşit) Bir kimseye göre annesinin kız kardeşi. Annemin iki kardeşi var. Ablası benim teyzem, e...

Teyp nedir ne demektir? Anlamı

Teyp Teyp, ses dalgalarını bant denilen manyetik kuşaklara kaydeden ve manyetik kuşaklara kaydedilmiş sesleri yeniden ses dalgalarına ...

Tetik nedir ne demektir? Anlamı

ad Ateşli silahları ateşlemek için işaret parmağıyla çekilen manivela. "Parmağını asla gerekmedikçe tetiğin üzerinde tutma; tet...

Tesviye nedir? Tesviye etmek ne demektir? Anlamı

Düz duruma getirme, düzleme. Örneğin pürüzlü bir şeyin pürüzlerini gidererek düzleştirme ya da engebeli bir arazinin çukur ve yükseltilerin...

Testi nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Testi Su, şerbet vb. içecek taşımaya yarayan, pişmiş topraktan yapılan, ağzı dar, karnı şişkin ve kulplu çömlek kap. Tahta kaşıklar i...

Testere balığı ve kısaca özellikleri

Testere balığı Marangoz köpekbalıkları olarak da bilinen testere balıkları, bir testereye benzeyen, iki yüzünde enine keskin dişler bu...

Testere nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ağaç testeresi Testere, genellikle üçgen biçiminde tırtıklı dişleri olan, ağaç, demir vb. malzemeleri düzgün bir biçimde kesmeye yaray...

Tespih nedir ne demektir? Anlamı

Namaz tespihi Yüce Allah'ı takdis ve tenzih etme, Hakk'ın her türlü kusurdan ve noksandan uzak olduğunu dile getirme. Göklerd...

Tesis nedir? Tesis etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Kurma, yapma. Uluslararası barışın tesisini zorlaştıran ve ebedi barışa giden yolu kapatan devletler "adil olmayan devletlerdir"....

Tesisat nedir? Tesisatçı ne demektir? Kısaca anlamı

Isıtma, aydınlatma, su kullanımı vb. gibi belli bir işin sağlanmasına yarayan araçların uygun yerlere döşenmesi ya da döşenen bu araçların ...