Tesisat nedir? Tesisatçı ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Isıtma, aydınlatma, su kullanımı vb. gibi belli bir işin sağlanmasına yarayan araçların uygun yerlere döşenmesi ya da döşenen bu araçların tümü: Elektrik tesisatı, su tesisatı, kalorifer tesisatı vb.
  2. Kurumlar: Tesisat-ı askeriye (askeri kurumlar).
  • Sıhhi tesisat: Yapılarda temiz ve pis su veya ısınma ile ilgili tesisatlar.
  • Tesisatçı: Tesisat işi yapan ya da bunların onarımıyla uğraşan usta, döşemci.
( 0 soru/yorum )