Kakırdak nedir ne demektir? Anlamı

Eritilen kuyruk yağının erimeyen kızarmış kalıntısı, kıkırdak. Kakırdak ise, kıymalık (kavurma) yaparken küçük küçük doğranmış koyun ku...

Kakıç nedir ne işe yarar?

Kakıç Kakıç, yaklaşık 80 cm uzunluğunda olup balık avında oltayla yakalanan balıkların tekneye ya da sandala alınmasında kullanılan uc...

Kakao nedir ne demektir? Anlamı

Kakao tozu ve çekirdeği (botanik) İkiçeneklilerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen, yapraklarını dökmeyen, her mevsim aç...

Kahya nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden bir daire, bir konak ya da bir çiftliğin işlerini çekip çevirmekle görevli olan kimse. Akşama kadar bir türlü bu niyetini kahyasına...

Kahve nedir ne demektir? Anlamı

Kahve ağacı çekirdekleri (botanik) Kökboyasıgillerden, yirmi kadar türü bulunan, 7 - 8 m boyunda, hoş kokulu ve beyaz çiçekli, sıcak...

Kahhar nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala'nın ziyadesiyle kahredici, yok edici güce sahip yüce bir varlık olduğu anlamına gelir. Sonsuz kudretinin karşısında hiçbir...

Kah nedir? Gah ne demektir? Anlamı

Kimi vakit, bazen, arada bir anlamlarında kullanılan bir bağlaç, gah. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, Gah akarım seller ...

İyodoform nedir?

İyodoform İyodoform, kristal görünümlü, saldığı koku hekimlikte antiseptik olarak kullanılan bu sayede mikropların çoğalmasını engelle...

İye nedir ne demektir? Anlamı

Bir şey üzerinde mülkiyeti ve sahipliği bulunan ve sahip olduğu şeyi yasalara uygun olmak kaydıyla istediği gibi kullanabilen kimse, sahip, ...

İvmek nedir ne demektir? Anlamı

Çabuk davranmak, koşmak anlamına gelen eylem. Acele etmek eş anlamı. İvmek ile menzil alınmaz... İvmek şeytandandır (Ö. Çobanoğlu). Şu kim i...

İtminan nedir ne demektir? Anlamı

İnanma güvenme. Gönlü kanma, gönül kanışı. Kalpten inanma. Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve kalpleri Zikrullahla (Allahü Tea...

İta nedir ne demektir? Anlamı

İta, verme, ödeme demektir. Darülfünun muallimlerine 2500'den 5000 kuruşa ve muavinlere 1500'den 2500 kuruşa kadar şehriye maaş ita ...

İşveren nedir ne demektir? Anlamı

İşveren Belirli bir iş yaptırmak için ücret karşılığı işçi çalıştıran kimse, patron. (iktisat) İş kanununa göre bir hizmet akdine d...

İştah nedir ne demektir? Anlamı

İştah Yemek yeme isteği. Temiz hava iştahı açar. Acıkma, susama duygusu, uyku, dinlenme ya da benzeri gereksinmeler gibi dolaysız ol...

İşlevcilik nedir ne demektir? Anlamı

(toplum bilim) Toplumu, her bir öğesi belli bir işlevi yerine getiren karşılıklı bağımlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplum...

İşlem nedir ne demektir? Anlamı

Belli bir amaca ulaşmak ve sonuca varmak için bir şeyi gereken evrelerden geçirme, eylem. Pasaport işlemleri. (matematik) Sayıları karşı ...

İşgücü nedir ne demektir? Anlamı

İşgücü (iktisat) İnsanın canlı varlığında bulunan ve onun üretim sırasında kullandığı fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin tümü. Bir...

İşçimen nedir ne demektir? Anlamı

İşçimen (halk dilinde) çalışkan, becerikli, hamarat, iş bilen, çalışmayı seven anlamlarında kullanılır. İşçimen olacaksın. Evi çevirip çevi...

İşçilik nedir ne demektir? Anlamı

Ahşap oyma işçiliği İşçinin yaptığı iş, işçi olma durumu. En zor işçilik yer altı işçiliğidir. İşçiye yaptığı iş karşılığı verilen ü...

İşçi nedir ne demektir? Anlamı

İnşaat işçisi Başkasının hesabına iş gücünü kullanarak ücretle çalışan kimse, emekçi. Fabrika işçisi. Topluluk halinde yaşayan böcek...

İşbu nedir ne demektir? Anlamı

"Bu", "özellikle bu" gösterme sıfatının yerine, pek seyrek olarak yazı dilinde kullanılır. Örnek cümleler: İşbu sebepte...

İşbaşı nedir ne demektir?

İşbaşı (fabrika ve benzeri yerlerde) işe başlama demektir. Her gün saat 7'de işbaşı yapıyoruz. İşbaşı kağıdı: Viziteye çıkan işçiye ...

İşaret şamandırası nedir?

İşaret şamandırası İşaret şamandırası (denizcilik) limanlara, kayalık ya da sığ kıyılara konan, yerleri değişmeyen, belli aralıklarla...

İşaret fişeği nedir?

Dumanlı işaret fişeği (askeri terim) Yerden ya da uçaktan atılan ve saçtığı ışığın belirli bir anlamı olan fişek. İşaret fişekleri g...