İvedi nedir? İvedili ne demektir? Anlamı

  1. Çabuk davranma zoru. Eş anlamı acele.
    Bu soruna ivedi bir çözüm bulmak gerek.
  2. Çabuk yapılan, acil.
    İvedi iş.

  • İvedilenmek: Tez canlılık etmek, istical etmek.
  • İvedili: Çabuk yapılması gereken, evgin, müstacel.