İşteş nedir? İşteşlik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Aynı işi tutma, aynı alanda çalışma.

  • İşteş çatı: (dil bilim) Eylemin birden çok öznece yapıldığını bildiren çatı.
  • İşteş eylem: Eylemin birden çok öznece yapıldığını bildiren işteş çatılı eylem.
    Bak-ı-ş-mak, gör-ü-ş-mek vb.
  • İşteşlik eki: İşteş eylem kuran yapım eki.
( 0 soru/yorum )