İşgüzar nedir? İşgüzarlık ne demektir? Anlamı

  1. Becerikli ve daha çok kendini göstermek için gerek yokken işe karışan, kendini öne atan. İşgüzar bir asistan yakalamıştı onları, yarım saat ders anlatıp görevler vermişti.
  2. Eli işe yatkın becerikli.
    O çalışkan, işgüzar ve mesleğine aşık bir adamdı.


  • İşgüzarlık: İşgüzarca iş yapma. İşgüzarlık da bir yetenek vesselam ama takdir etmiyorum lanet ediyorum. (kelime ile ilgili cümle)