İtizar nedir? İtizar etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Özür dilemek, af dilemek, mazeretini sunma. Daveti kabul edemeyeceği için itizar etti (N. Muallimoğlu). Ben de hastalığımı ileri sürerek itizar ediyorum (Z. Göğem). Söz alarak bu makale ile ifade ettiği fi- kirlerin hatalı olduğunu beyan ederek umumi heyete karşı itizar etti (H. Uyar).

  • İtizar etmek: Bir kusurdan dolayı özür göstermek, af dilemek anlamındadır. Sultan Mesud, Zengi'nin şahsen huzuruna gelmesini istedi. Fakat Zengi, haçlılarla aşırı meşguliyetini, düşmanın yakınlığını ve kuvvetli oluşunu ileri sürerek itizar etti. Sultan da onun bu itizarını kabul etti. (İlgili cümle: M. A. Köymen)
( 0 soru/yorum )