itmam:

İtmam nedir? İtmam etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Bitirme, tamamlama. Vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine...


  • İtmam etmek: Tamamlamak, eksiğini bırakmamak, bitirmek. Tatbikatı Baytariye Mektebini itmam edenlere teçhizatlarını ikmal için Müdafaa-i Milliye Vekaleti bütçesinden yüz ellişer lira verilir.