İtmam nedir? İtmam etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bitirme, tamamlama. Vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine...


  • İtmam etmek: Tamamlamak, eksiğini bırakmamak, bitirmek. Tatbikatı Baytariye Mektebini itmam edenlere teçhizatlarını ikmal için Müdafaa-i Milliye Vekaleti bütçesinden yüz ellişer lira verilir.
( 0 soru/yorum )