İtmam nedir? İtmam etmek ne demektir? Anlamı


Bitirme, tamamlama.
Vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine...

İtmam etmek: Tamamlamak, eksiğini bırakmamak, bitirmek.
Tatbikatı Baytariye Mektebini itmam edenlere teçhizatlarını ikmal için Müdafaa-i Milliye Vekaleti bütçesinden yüz ellişer lira verilir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.