İşlev nedir? İşlevsel ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir nesnenin ya da kimsenin gördüğü iş, kendisinden beklenen eylem, görev, iş görme yetisi. Fonksiyon eş anlamı.
  2. (dil)
    1. Dilin, dil birimlerinin genel düzleminde üstlendiği görev.
    2. Bir cümlede ya da dizgede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği görev.

  • İşlevsel: İşlevi olan, işlevle ilgili, işleve uygun.
  • İşlevsel kök: (kimya) Çoğunlukla birden çok öğeden oluşmasına karşın, kimyasal tepkimelerde tek bir öğe gibi davranıp içinde bulunduğu bileşiğin temel özelliklerini belirleyen yapısal parça.
( 0 soru/yorum )