İttihat nedir? İttihat etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birleşme, birlik oluşturma, bir olma.

  • İttihat etmek: Birleşmek.
    Kurtuluşumuzun Tek Yolu: İttihat!
  • İttihatçı: Osmanlı Devletinde 1908'de meşrutiyetin ilanını sağlayan İttihat ve Terakki Cemiyetinden ya da bu cemiyet taraflı olan kimse.
    Enver Paşa İttihatçıydı.
( 0 soru/yorum )