İyelik nedir? İyelik eki ne demektir? Anlamı ve Örnekler

Bir şey kendisinin olup onu yasa sınırları içinde, dilediğince kullanabilme hakkını taşıma durumu.

 • İyelik düşmesi: (dil bilim) Yapım eki getirilen bazı ad tamlamalarında iyelik ekinin kullanılmaması.
  Örnek: Beypazarlı (Bey+pazar-ı-lı).
 • İyelik eki: Ad soylu sözcüklere kişi kavramı veren ek.
  Türkçedeki iyelik ekleri şunlardır: -m (babam), -n (baban), -ı, -i, -u, -ü; -sı, -si, -su, -sü (babası, yurdu), -mız (babamız), -nız (babanız), -ları, -leri (babaları, evleri).
 • İyelikli ikileme: Sözcüklerinin biri ya da her ikisi de iyelik eki almış olan ikileme.
  Topu topu bir ev. Hepsi hepsi yüz lira.
 • İyelikli sıfat: Sıfat görevinde kullanılan ve iyelik almış bulunan bazı ad ya da sıfatlar.
  Örnek: Güzelim elbise. Canım kumaş.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.