İyelik nedir? İyelik eki ne demektir? Anlamı ve Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir şey kendisinin olup onu yasa sınırları içinde, dilediğince kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet. Bir kimsenin ya da bir tüzel kişinin iyeliği altında bulunan, taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümüne mal denir.

 • İyelik düşmesi: (dil bilim) Yapım eki getirilen bazı ad tamlamalarında iyelik ekinin kullanılmaması.
  Örnek: Beypazarlı (Bey+pazar-ı-lı).
 • İyelik eki: Ad soylu sözcüklere kişi kavramı veren ek.
  Türkçedeki iyelik ekleri şunlardır: -m (babam), -n (baban), -ı, -i, -u, -ü; -sı, -si, -su, -sü (babası, yurdu), -mız (babamız), -nız (babanız), -ları, -leri (babaları, evleri).
 • İyelikli ikileme: Sözcüklerinin biri ya da her ikisi de iyelik eki almış olan ikileme.
  Topu topu bir ev. Hepsi hepsi yüz lira.
 • İyelikli sıfat: Sıfat görevinde kullanılan ve iyelik almış bulunan bazı ad ya da sıfatlar.
  Örnek: Güzelim elbise. Canım kumaş.
( 0 soru/yorum )