işbaşı:

İşbaşı nedir ne demektir?

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İşbaşı (fabrika ve benzeri yerlerde) işe başlama demektir.
Her gün saat 7'de işbaşı yapıyoruz.

  • İşbaşı kağıdı: Viziteye çıkan işçiye sigorta hekimince verilen ve işe başlayabileceği tarihi gösteren belge.
  • İşbaşına bulunmak: Çalışıyor durumda olmak.