İşbaşı nedir ne demektir?


İşbaşı (fabrika ve benzeri yerlerde) işe başlama demektir.
Her gün saat 7'de işbaşı yapıyoruz.

  • İşbaşı kağıdı: Viziteye çıkan işçiye sigorta hekimince verilen ve işe başlayabileceği tarihi gösteren belge.
  • İşbaşına bulunmak: Çalışıyor durumda olmak.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.