İta nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İta, verme, ödeme demektir. Darülfünun muallimlerine 2500'den 5000 kuruşa ve muavinlere 1500'den 2500 kuruşa kadar şehriye maaş ita olunacaktır. (İlgili cümle kaynağı: F. R. Unat)

  • İta amiri: Saymanlığa ödeme emri vermeye yetkili kimse.
  • İta emri: Ödeme emri (verile buyruğu).
  • İta etmek: Vermek, ödemek.
( 0 soru/yorum )