İşveren nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mutlu bir işveren ve çalışanları
İşveren
  1. Belirli bir iş yaptırmak için ücret karşılığı işçi çalıştıran kimse, patron.
  2. (iktisat) İş kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişilere işveren denir. İşveren gerçek kişi olabileceği gibi şirket, dernek, vakıf, kooperatif, sendika gibi özel veya kamu hukuku tüzel kişisi de olabilir.
( 0 soru/yorum )