İtaat nedir? İtaat etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma.

  • İtaat etmek: Söz dinlemek, buyruğa uygun davranmak.
    Asker komutanın emirlerine itaat etmekle yükümlüdür (kelime ile ilgili cümle).
  • İtaatli: Söz dinler, buyruğa uyar, uysal, eslek. Eş anlamı muti.
( 0 soru/yorum )