İşlevcilik nedir ne demektir? Anlamı

  1. (toplum bilim) Toplumu, her bir öğesi belli bir işlevi yerine getiren karşılıklı bağımlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu bir başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım.
  2. Mimarlıkta, bir yapının ya da eşyanın, her şeyden önce işlevlere çok iyi cevap vermesi kaygısından yola çıkarak tasarlanıp geliştirilmesini savunan akım.
  3. (dil) İşlevselcilik.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.