İnisiyatif nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi başkalarından önce yapma ya da ortaya atma eylemi, öncecilik. Bu işi onun inisiyatifiyle başardık (kelime ile ilgili cümle) Bazı ...

İnikas nedir ne demektir? Anlamı

(Işık için) Yansıma, yansı. (Ses için) Yankılama, yankılanma, yankı. (Piyasada) Etki ya da tepki. İnikas tasavvufta bir büyüğün kalbinde...

İnhisar nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız bir şeye veya şahsa ait olma, bir şeye mahsus olup başkasıyla alakalı olmama. Bu kitap yalnızca senin inhisarında mı? (kelime ile il...

İnhimak nedir ne demektir? Anlamı

Düşkünlük, kapılma, aşırı ilgi, bir şeyin üstüne çok düşmüş olma. Öyle ki, imanı zayıf olan kimseler iradelerine sahip çıkamıyor, takva ve i...

İnfial nedir ne demektir? Anlamı

Birinin beklenilmeyen bir davranışından ya da kırıcı bir sözünden dolayı dargınlık duyma, içerleme, güceniklik, kızgınlık. Hayata karşı der...

İnci çiçeği (müge) nedir?

İnci (müge) çiçeği İnci çiçeği, zambakgillerden, Orta Avrupa dağ ve ormanlarında yetişen, geniş, sivri yaprakları arasında ince bir sa...

İnci nedir ne demektir? Anlamı

İstiridye kabuğu içinde inci tanesi İstiridye cinsi kimi kavkılı deniz hayvanlarının, içlerine giren kul taneciklerini salgıladıkları...

İncelik nedir ne demektir? Anlamı

İnce olma (kalın olmama) durumu. İnce ve nazikçe davranış, nezaket. Peygamber büyük bir incelik göstererek hanımı Safiyye'in, dizine b...

İnayet nedir ne demektir? Anlamı

Değer verilen kimseden gelen iyilik, kayra. İhsan, lütuf eş anlamları. Allahü Teala inayet edip kendi vasıflarından bazılarını cüz'i ol...

İnal nedir ne demektir? Anlamı

Kendisine inanılan, güvenilen ve sır verilen kimse, sırdaş. İnal Beğ, yalan söylemez bir kişilik olduğundan 'Kendisine inanılan' an...