İnsaf nedir ne demektir? Anlamı

Merhamete, vicdana ya da mantığa dayanan adalet. "İnsaf ve merhamet!" dedim. "Beni kovacak mısınız?" (ünlem) "Ac...

İnkişaf nedir? İnkişaf etmek ne demektir? Anlamı

Gelişme, gelişim. Namaz insanın iç dünyasını inkişaf ettirir. (Hasan Darcan) (matematik) Açınım. İnkişaf etmek: Gelişmek, açınmak. ...

İnisiyatif nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi başkalarından önce yapma ya da ortaya atma eylemi, öncecilik. Bu işi onun inisiyatifiyle başardık (kelime ile ilgili cümle) Bazı ...

İnikas nedir ne demektir? Anlamı

(Işık için) Yansıma, yansı. (Ses için) Yankılama, yankılanma, yankı. (Piyasada) Etki ya da tepki. İnikas tasavvufta bir büyüğün kalbinde...

İnhisar nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız bir şeye veya şahsa ait olma, bir şeye mahsus olup başkasıyla alakalı olmama. Bu kitap yalnızca senin inhisarında mı? (kelime ile il...

İnhimak nedir ne demektir? Anlamı

Düşkünlük, kapılma, aşırı ilgi, bir şeyin üstüne çok düşmüş olma. Öyle ki, imanı zayıf olan kimseler iradelerine sahip çıkamıyor, takva ve i...

İnhilal nedir? İnhilal etmek ne demektir? Anlamı

Dağılma, parçalanma, çözgün, çözgünlük. Benimle Onu birbirine bağlayan hisler, rabıtalar, ölü vücutların azası gibi çürüyor, dağılıyor, inh...

İnha nedir? İnha etmek ne demektir? Anlamı

Bir göreve atama ya da terfi için üst makama yazılan yazı. TBMM üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi ve...

İnfisah nedir? İnfisah etmek ne demektir? Anlamı

Bozulma, hükümsüz duruma gelme. Dağılma. Kokuşma. İnfisah etmek: Dağılmak, yürürlükten çıkmak. Belirlenen sürede bu kararı almayan ...

İnfilak nedir? İnfilak etmek ne demektir? Anlamı

İnfilak etmek, patlamak Şiddetli patlama, bösme. İnfilak etmek: Patlamak. Birdenbire ve şiddetle ortaya çıkmak. İnfilak madde...

İnfial nedir ne demektir? Anlamı

Birinin beklenilmeyen bir davranışından ya da kırıcı bir sözünden dolayı dargınlık duyma, içerleme, güceniklik, kızgınlık. Hayata karşı der...

İndükleme nedir? İndüklemek ne demektir? Anlamı

İndükleme Bir devreyi indüklemek işi. İndüklemek: (fizik) Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir manyetik alanın içine koy...

İndirim nedir? İndirimli ne demektir? Anlamı

İndirim Fiyatta yapılan düşürme, tenzilat, iskonto. İndirimli satışlar: Her mevsimin sonunda, belirtilmiş tarihler arasında ya da ...

İndirgemek nedir ne demektir? Anlamı

Bir şeyi başka bir şeyle aynı duruma getirmek için onun durumuna indirmek. (kimya) Bir oksidin oksijenini alarak madeni serbest bırakmak....

İndi nedir? İndinde ne demektir? Anlamı

İndi, herkesin kabul edebileceği bir temele dayanmadan, bir kimsenin kendi kanısına dayanan, kendi görüşüne göre olan, kendince demektir. Ka...

İncik nedir? İncik boncuk ne demektir? Anlamı

İncik boncuk bileklikler İncinmiş olan. (halk dilinde) Ağrı, sızı, acı. Bacağın diz kapağından topuğa kadar olan kısmı. (Kimi bölg...

İnci çiçeği (müge) nedir?

İnci (müge) çiçeği İnci çiçeği, zambakgillerden, Orta Avrupa dağ ve ormanlarında yetişen, geniş, sivri yaprakları arasında ince bir sa...

İnci nedir ne demektir? Anlamı

İstiridye kabuğu içinde inci tanesi İstiridye cinsi kimi kavkılı deniz hayvanlarının, içlerine giren kul taneciklerini salgıladıkları...

İnceltici (tiner) nedir ne demektir? Ne işe yarar?

İnceltici sentetik tiner İnceltici, boyaların daha kolay uygulanabilmesi için yoğunluğunu azaltmak, akışkanlığını artırmak, sulandırma...

İncelik nedir ne demektir? Anlamı

İnce olma (kalın olmama) durumu. İnce ve nazikçe davranış, nezaket. Peygamber büyük bir incelik göstererek hanımı Safiyye'in, dizine b...

İnayet nedir ne demektir? Anlamı

Değer verilen kimseden gelen iyilik, kayra. İhsan, lütuf eş anlamları. Allahü Teala inayet edip kendi vasıflarından bazılarını cüz'i ol...

İnanç nedir? İnançlı ne demektir? Anlamı

Allah'a inanmak, itikat. "Eğer inanıyorsanız, üstün sizsiniz. (Ali İmran 139. ayet)" Bir düşünceyi, bir kanıyı doğru s...

İnanca nedir ne demektir? Anlamı

Bir işten doğabilecek zararı karşılamak üzere bir tarafın öbürüne gösterdiği karşılık ya da bir başkasının kuşkularını gidermek amacıyla bir...

İnan nedir? İnan olsun ne demektir? Anlamı

İnanmak işi, inanma. Bir kimse ya da bir şeyin doğruluğuna, gücüne ve büyüklüğüne sarsılmaz bir duyguyla inanma.

İnal nedir ne demektir? Anlamı

Kendisine inanılan, güvenilen ve sır verilen kimse, sırdaş. İnal Beğ, yalan söylemez bir kişilik olduğundan 'Kendisine inanılan' an...

İmtizaç nedir? İmtizaç etmek ne demektir? Anlamı

Bağdaşma, uyuşma, birbirini tutma. Kaynaşma. İmtizaç etmek: Bağdaşmak, uyuşmak, kaynaşmak. Güler yüz, sevgi, şefkat, merhamet, ilgi,...

İmtiyaz nedir? İmtiyazlı ne demektir? Anlamları

Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak ya da koşul, ayrıcalık. Devlet tarafından, gazete, fabrika kurmak, maden vb. işletmek gibi bir ki...