İnanca nedir? İnanca vermek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir işten doğabilecek zararı karşılamak üzere bir tarafın öbürüne gösterdiği karşılık ya da bir başkasının kuşkularını gidermek amacıyla birinin söylediği kuvvetli söz. Teminat, garanti eş anlamları. Bağışların, belirli bir ülkü için olduğu yolunda vicdanlardaki inancayı, Sizlerin getireceği kanuni tedbirler temsil edecektir. (Tarih Konuşuyor)

  • İnanca vermek: Güvence vermek. Bu işbirliğinin fiilî olması için şu inancayı vermek gerekir... (İlgili cümle kaynağı: Y. H. Bayur)
( 0 soru/yorum )