İnhisar nedir ne demektir? Anlamı


  1. Yalnız bir şeye veya şahsa ait olma, bir şeye mahsus olup başkasıyla alakalı olmama.
    Bu kitap yalnızca senin inhisarında mı? (kelime ile ilgili cümle)
  2. Tekel.

  • İnhisar etmek: Sadece bir şeye ait olma, onun için olma, -den dışa çıkmamak.
  • İnhisar maddeleri: Tekel idaresi altında bulunan içki, sigara gibi bağımlılık yapabilen maddeler.
  • İnhisarcılık: (iktisat) Tekelcilik.

İlgili deyimler ve anlamları

  • İnhisara (inhisar altına) almak: Bir şeyi tekele almak. Devlet bazı malların dış satımını inhisarına alabilir.
  • İnhisarında olmak: Tekeli altında bulunmak.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.