İnhisar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yalnız bir şeye veya şahsa ait olma, bir şeye mahsus olup başkasıyla alakalı olmama.
    Bu kitap yalnızca senin inhisarında mı? (kelime ile ilgili cümle)
  2. Tekel.


  • İnhisar etmek: Sadece bir şeye ait olma, onun için olma, -den dışa çıkmamak.
  • İnhisar maddeleri: Tekel idaresi altında bulunan içki, sigara gibi bağımlılık yapabilen maddeler.
  • İnhisarcılık: (iktisat) Tekelcilik.


İnhisar ile ilgili deyimler ve anlamları


  • İnhisara (inhisar altına) almak: Bir şeyi tekele almak. Devlet bazı malların dış satımını inhisarına alabilir.
  • İnhisarında olmak: Tekeli altında bulunmak.
( 0 soru/yorum )