İnfisah nedir? İnfisah etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bozulma, yürürlükten çıkma, hükümsüz duruma gelme. Kararlaştırılan sürenin dolması veya örf gereği tarım mevsiminin sona ermesiyle müzâraa infisah eder. (TDV)
  2. Dağılma. Gençlik kollan infisah ettirilmek isteniyor; üyeler istifa ettiriliyor ki, infisah etsin. (İlgili cümle kaynağı: N. Erim)
  3. Kokuşma.


  • İnfisah etmek: Dağılmak, yürürlükten çıkmak. Belirlenen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır.
( 0 soru/yorum )