İnayet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Değer verilen kimseden gelen iyilik, kayra. İhsan, lütuf eş anlamları.
Allahü Teala inayet edip kendi vasıflarından bazılarını cüz'i olarak kullarına vermiş ve... (İlgili cümle kaynağı: Necip Fazıl Kısakürek)


  • İnayette bulunmak: Yardım etmek, iyilikte bulunmak.
  • İnayet buyurmak: (deyiminin anlamı) Yardımı esirgememek, iyilik göstermek.
( 0 soru/yorum )