İnisiyatif nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir şeyi başkalarından önce yapma ya da ortaya atma eylemi, öncecilik.
  Bu işi onun inisiyatifiyle başardık (kelime ile ilgili cümle)
 2. Bazı şeyler öne sürmek ya da bir işe başlamak hakkı.
  Bu konuda inisiyatif, sorumlu proje mühendisine düşer.
 3. Bir kimsenin gerekli kararı kendiliğinden verebilme ve eyleme geçebilme yeteneği.
  Oyuncak seçiminde çocuğu kendi inisiyatifine bıraktık.


İnisiyatif ile ilgili deyimler ve anlamları


 • İnisiyatifi ele almak: Herhangi bir konuda eylem üstünlüğü sağlamak, konunun ele alınışında ya da işin yönetiminde söz sahibi olmak.
 • İnisiyatif kullanmak: Kendi kendine tercih etme hakkı tanımak, seçmek.
 • İnisiyatif sahibi olmak: Bir konu hakkında karar verilmesi gerektiğinde, belirli karar verme kalıpları içinde kalmayıp, içinde bulunan duruma göre esnek karar verebilme gücü veya yetkisidir.
( 0 soru/yorum )