İnal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kendisine inanılan, güvenilen ve sır verilen kimse, sırdaş.
    İnal Beğ, yalan söylemez bir kişilik olduğundan 'Kendisine inanılan' anlamında İnal adını, Temir Beğ de demir gibi sert ve sağlam olduğundan Temir adını almıştı. (H. Erimez)
  2. Kırgız hükümdarlarının taşıdığı bir unvan.
    Kırgız hükümdarları İnal unvanını taşımaktaydı. Bazı Türk halklarında bu unvanı veliaht taşımıştır. Ancak İnal unvanı hep Kağan unvanından aşağıda olmuştur. (İlgili cümle kaynağı: V. V. Barthold)
( 0 soru/yorum )