İnhimak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Düşkünlük, kapılma, aşırı ilgi, bir şeyin üstüne çok düşmüş olma. Öyle ki, imanı zayıf olan kimseler iradelerine sahip çıkamıyor, takva ve istikametlerini koruyamıyor ve günahlara inhimak ediyorlar. (İlgili cümle kaynağı: Vehbi Yıldız)


  • İnhimak etmek: Kendini tamamıyla bir şeye vermek, bir şeye adamak.
( 0 soru/yorum )